Depozytariusz - strona 5

Kazusy - zobowiązania - Depozyt

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1400

depozytariuszem jakiejś rzeczy ruchomej w bezpłatne przechowanie z obowiązkiem jej zwrotu na każde wezwanie...

Finanse - rynek finansowy ĆWICZENIA

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Barbara Grabińska
  • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2261

(przedłużenie lokat) ii. Substytucja (zastępowanie – jednego depozytariusza innym) iii. Upłynnienie aktywów...

Wykład - Przebieg procedury traktatowej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

. W przypadku traktatów wielostronnych - szczególna rola DEPOZYTARIUSZA - który czuwa nad wszelkimi...

Posiadanie - prawo rzymskie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4599

gruncie komodatariusz - otrzymał rzecz bez prawa pobierania z niej pożytków depozytariusz zastawnik...