Pełna integralność umów międzynarodowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełna integralność umów międzynarodowych - wykład - strona 1 Pełna integralność umów międzynarodowych - wykład - strona 2 Pełna integralność umów międzynarodowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ćw. 5 4.11.09
Do XIXw. Pełna integralność umów międzynarodowych
Umowa międzynar to niezmienna całość i żeby zmienić postanowienia umowy, to trzeba było od nowa umowę ratyfikować lub wszystkie państwa musiały wyrazić zgodę na tą zmianę
W XIXw. Zaczęła kształtować się praktyka, że dla zmiany traktatu, nie jest niezbędne, aby państwa zaakceptowały wszystkie postanowienia traktatu.
Ten pogląd ugruntowany został w orzecznictwie MTS (ten trybunał wydaje wyroki i opinię doradcze).
Opinia doradcza z 28 V 1951r w sprawie dopuszczalności zastrzeżeń do konwencji z 9 XII 1940r w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Gdzie:
Zasadą PM jest, że państwo może być związane umową międzynarodową po wyrażeniu zgody i wszystkie zagadnienia muszą być tak rozpatrywane, muszą mieścić się w ramach tego konsensusu.
MTS stwierdził, że do problemu integralności umów międzynar jest potrzebne b. elastyczne podejście - Państwo w drodze 1 str decyzji może uchylać lub zmienić postanowienia o mniejszym znaczeniu dla tr.
Środkiem umożliwiającym tą elastyczność są zastrzeżenia i deklarację interpretacyjne i inne deklarację - to umożliwia zmianę postanowień traktatu o mniejszym znaczeniu.
Co to są zastrzeżenia?
Art. 2. KW Każde jednostronne oświadczenie woli państwa bez względu na nazwę i sformułowanie, które jest składane na etapie decyzji o ostatecznym związaniu się umową międzynar.
Istotny jest skutek zastrzeżenia -
Skutkiem zastrzeżenia jest wyłączenie lub zmiana określonego przepisu względem państwa zgłaszającego zastrzeżenie.
3 elementy oświadczenia: 1. oświadczenie jednostronne woli państwa
2. oświadczenie składane na etapie decyzji o ostatecznym związaniu się um. międzyna
3. oświadczenie zmierzające do określonego skutku prawnego
Prace nad problemem zastrzeżenia:
2001 - projekt wytycznych zastrzeżeń do traktatu - projekt spisuje istniejącą praktykę -
1 str oświadczenie woli, które mocą państwa zmierza do zmiany terytorialnego zakresu obowiązującej um.międz
Zgłaszanie zastrzeżeń art.13
To prawo każdego państwa, to prawo może być ograniczone tylko w następujących sytuacjach -
3 sytuację:
a) zastrzeżenie to jest zakazane przez traktat;
b) traktat postanawia, że mogą być składane tylko określone zastrzeżenia, a dane zastrzeżenie do nich nie należy
c) traktat milczy w kwestii dopuszczalności zastrzeżeń
* w praktyce przyjmuje się jeszcze, że nie można składać zastrzeżeń do:
- umów 2 str
- umów z dziedziny pr. Człowieka


(…)

… o ostatecznym związaniu się umową międzynar
może być złożone na etapie trybu prostego i złożonego etapie decyzji o ostatecznym związaniu się umową międzynar
tylko w f. pisemnej
musi być zakomunikowane pozostałym str (obowiązek ten należy do depozytariusza lub do państwa zgłaszającego zastrzeżenie)
termin złożenia zastrzeżenia - tylko przy wyrażeniu decyzji o ostatecznym związaniu się umową międzynar (chodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz