Wykład - Pojęcie zastrzeżenia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pojęcie zastrzeżenia - strona 1 Wykład - Pojęcie zastrzeżenia - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie zastrzeżenia
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z 1969 r. przewiduje możliwość składania zastrzeżeń. Reguluje ona przypadki, w których można zastrzeżenia składać, klasyfikuje traktaty dopuszczające zastrzeżenia oraz przewiduje możliwość składania sprzeciwów do zastrzeżeń.
Zastrzeżenie  jednostronne oświadczenie woli bez względu jaką nosi nazwę i w jaki sposób jest wyrażone, dokonane jest przez państwo lub organ międzynarodowy w momencie podpisania, ratyfikacji, formy potwierdzenia: podpisania, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do traktatu bądź gdy państwo notyfikuje przypadek sukcesji, który zmierza do wyłączenia lub zmiany skutku prawnego niektórych przepisów traktatowych w ich zastosowaniu do tego państwa lub organizacji międzynarodowej.
Jednostronne oświadczenie woli (bez porozumiewania się z innymi, rodzaj dodatkowej umowy związanej z podstawową).
Składane przez właściwe organy państw lub organizacji międzynarodowych (prawo krajowe lub wewnętrzne prawo organizacji międzynarodowych reguluje kto ma prawo do składania zastrzeżeń).
Składane do traktatów (generalnie, ale z praktyki potwierdzonej przez Komisję wynika, że zastrzeżenia są składane do traktatów wielostronnych, a te składane do dwustronnych nie są uważane za zastrzeżenia).
Składane pojedynczo lub wspólnie (ale cały czas pozostają jednostronnym oświadczeniem woli).
Momenty, w których można zastrzeżenia składać:
moment podpisania (uznanie ostateczności tekstu, autentyfikacja, może być formą ostatecznego związania się)
moment ostatecznego związania się (podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, przystąpienie, formalne potwierdzenie)
moment sukcesji (forma zgody na związanie się traktatem jest przesunięta ze względu na szczególną sytuację dot. cesji, rozpad państwa, odłączenie się części terytorium i powstanie nowego państwa, połączenie państw, powstanie nowego państwa niepodległego; sukcesja wymaga notyfikowania)
Określony cel - wyłączenie lub zmiana skutku prawnego (zastrzeżenie modyfikuje skutek prawny i stosunki prawne istniejące w ramach traktatu; skuteczność odnosi się do państwa składającego zastrzeżenie i innej strony traktatu w stosunku z państwem składającym zastrzeżenie).
Art. 20 ust 5 KW o PT: „zastrzeżenie ...uważa się za przyjęte przez państwo, gdy nie sprzeciwiło się ono zastrzeżeniu w ciągu dwunastu miesięcy od notyfikowania mu zastrzeżenia albo od dnia wyrażenia zgody na związanie się traktatem, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.”
Ogólnie zastrzeżenie nie wymaga przyjęcia. Zastrzeżenie może być przyjęte wyraźnie lub milcząco. Potwierdzenie zastrzeżenia wymagane jest w przypadku:


(…)

… w ich zastosowaniu do tego państwa. Np. każdy ma prawo głosowania, ale kraje arabskie zastrzegły, że „każdy” to nie kobieta.
Musi być pisemne, bo jest dołączane do rejestrowanego traktatu;
Komunikuje się je pozostałym stronom;
Można je zgłaszać tylko do traktatów wielostronnych;
Niedopuszczalne są zastrzeżenia godzące w przedmiot i cel traktatu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz