Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zastrzeżenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zastrzeżenia - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zastrzeżenia - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zastrzeżenia - strona 3

Fragment notatki:

W KWPT nie ma wyrażonej zasady integralności traktatu. W art.17. i art. 19 - 23 są zawarte wyjątki od zasady integralności + definicja zastrzeżeń.
1. art. 17.
możliwość częściowego związania się traktatem - tylko, gdy traktat na to pozwala lub gdy, pozostałe umawiające się strony na to się zgodzą
możliwość wyboru, którymi postanowieniami traktatu chcemy się związać - traktat musi wskazywać, które przepisy pozostają w sferze wyboru; przykładem jest Europejska Karta Socjalna (Społeczna) z 1961 r. (zrewidowana w 1992 r.)
2. art. 19 - 23 - ZASTRZEŻENIA
W KWPT przewiduje się sytuację, że każdy podmiot zainteresowany podpisaniem traktatu, ale mający wątpliwość czy niechęć w stosunku do niektórych jego postanowień, może sformułować w stosunku do tych przepisów zastrzeżenia.
definicja zastrzeżenia - art. 1. ust. 2. lit. d. - ) "zastrzeżenie" oznacza jednostronne oświadczenie, jakkolwiek byłoby ono sformułowane lub nazwane, złożone przez państwo przy podpisaniu, ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu do traktatu, mocą którego zmierza ono do wykluczenia lub modyfikacji skutku prawnego pewnych postanowień traktatu w ich zastosowaniu do tego państwa;
klasyfikacja traktatów ze względu na możliwość zgłaszania zastrzeżeń - art. 19 - Przy podpisaniu, ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu traktatu oraz przy przystąpieniu do niego państwo może zgłosić zastrzeżenie, chyba że: a) zastrzeżenie to jest zakazane przez traktat; b) traktat postanawia, że mogą być składane tylko określone zastrzeżenia, a dane zastrzeżenie do nich nie należy, lub c) chodzi o przypadki nie objęte literami a) i b), a zastrzeżenie jest niezgodne z przedmiotem i celem traktatu.
Procedura i skutki prawne zastrzeżeń oraz sprzeciwów do zastrzeżeń
3. Wg KPM
Pojawiły się również deklaracje interpretacyjne. KPM opracowała projekt wytycznych w sprawie zastrzeżeń do traktatów. Prace trwały 1993 do 2007 r. Nie są to zalecenia zmiany treści konwencji wiedeńskich, ale stanowi przewodnik dla praktyki.
Definicja zastrzeżeń została dopowiedziana przez KPM, bo pojawiła się potrzeba oddzielenia zastrzeżeń od deklaracji interpretacyjnych.
Wg KPM zastrzeżenie to jednostronne oświadczenie, bez względu na to jaką nosi nazwę i w jaki sposób jest wyrażone, które dokonane jest przez państwo lub org. mnar. przy podpisaniu, ratyfikacji, formalnym potwierdzeniu, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu do traktatu bądź też w przypadku, gdy państwo notyfikuje przypadek sukcesji, kiedy zmierza do wyłączenia lub zmiany skutku prawnego niektórych przepisów traktatów w ich zastosowaniu do tego państwa lub tej org. mnar.
Z pojęciem „jednostronne oświadczenie” jest problem, ponieważ niektórzy twierdzą, że mimo iż zastrzeżenia są aktami jednostronnymi to mają charakter konsensualny i są dodatkową umową do podstawowego traktatu, a to ciągnie za sobą obowiązek przyjmowania zastrzeżenia przez inne państwa.


(…)

… przewiduje 3 sytuacje:
całkowity zakaz składania zastrzeżeń
pewne kategorie zastrzeżeń są zakazane i złożone zastrzeżenia podlega pod jedną z tych kategorii
postanowienie zakazu składania zastrzeżeń odnośnie treści traktatu
W drugim przypadku problem pojawił się jeszcze przed sformułowaniem KWPT. MTS w opinii doradczej z 1951 r. w sprawie Zastrzeżeń do Konwencji o zakazie i karaniu zbrodni ludobójstwa. MTS…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz