Wykład - Traktaty a uchwały organizacji międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Traktaty a uchwały organizacji międzynarodowych - strona 1 Wykład - Traktaty a uchwały organizacji międzynarodowych - strona 2 Wykład - Traktaty a uchwały organizacji międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

Traktaty a uchwały organizacji międzynarodowych
Znaczenie uchwał organizacji międzynarodowych o charakterze niewiążącym w odniesieniu do traktatów:
Przyczyniają się do ich powstania (mogą być punktem wyjścia i zapowiadać powstanie traktatu)
Normy zawarte w ustawach mogą być włączone do traktatów np.:
do Deklaracji Praw Człowieka Zgromadzenie Ogólne ONZ dołączyło klauzulę, która miała stać się podstawą praw człowieka, a stała się podstawą Paktów Międzynarodowych o Prawach Człowieka
Deklaracja Praw Dziecka stała się podstawą dla Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r.
wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Jądrowej, które po roku przerodziły się w Konwencję o wczesnym informowaniu o wypadkach jądrowych
Wytyczne UNET dot. oceny ryzyka środowiskowego (1987 r.) stały się podstawą dla Konwencji w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z 1991 r.
Czasami wpływ norm zawartych w ustawach nie jest bezpośredni, jest jedynie inspiracją dla traktatu i nie zawsze przekłada się na odzwierciedlenie tych norm w traktacie np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie została bezpośrednio odwzorowana.
Uchwały niewiążące rozwijają standardy traktatowe, które są niedojrzałe lub się nie nadają do regulacji traktatowej, uzupełniają traktaty (tego typu działanie występuje w UNESCO, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji Morskiej) - uchwała dopełnia umowę międzynarodową
Rola interpretacyjna - pomoc w interpretacji (w KNZ mamy różnego rodzaju postanowienia o charakterze zasad, ich interpretacja dokonuje się poprzez uchwałę Zgromadzenia Ogólnego); szczególnym działaniem interpretacyjnym jest Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego z 24 X 1970 r., rezolucje dot. procesy dekolonizacji z 1960 dot. prawa narodów kolonialnych do samostanowienia, i z 1962 r. dot. stałej suwerenności nad bogactwami naturalnymi; rezolucje dot. nieingerencji w sprawy wewnętrzne z 1981 i 1989; rezolucje dot. nieagresji z 1974 r.
Rezolucje o charakterze projektującym - zostały wydane na podstawie traktatu, lansują pewne nowe rozwiązania prawne, nigdy nie stały się standardami obowiązującymi, ale mogły mieć wpływ na powstające traktaty.
Deklaracja Zasad Nowego Ładu Międzynarodowego oraz Karta Praw i Obowiązków Gospodarczych Państw (oba dok. Z 1974 r.)  są wyrazem dążenia państw po dekolonizacji, podstawa działań do wyrównania poziomu gospodarczego; wywarły wpływ na Konwencję Wiedeńską dot. sukcesji państw w odniesieniu do mienia, archiwów, długów państw z 1983 roku (która nie obowiązuje), ale także na Konwencję o Prawie Morza (która obowiązuje)
Uchwały służące implementacji traktatów (wprowadzenie w życie) - taką rolę pełnią Eko-standardy Międzynarodowej Agencji Energii Jądrowej, rezolucje Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które zapewniają działanie konwencji o prawie morza.


(…)

… KNZ korzystając z zasad i reguł wykładni traktatowej, ponieważ uznał, że KNZ jest traktatem wielostronnym, aczkolwiek traktatem o pewnych szczególnych cechach. MTS rozpatrując wniosek WHO skierowany w sprawie legalności użycia broni jądrowej w konfliktach zbrojnych przez państwa (wcześniej taki sam wniosek złożyło ZO) badał statut tej organizacji (jeśli do MTS składa zapytanie organizacja…
… jakiś warunków; tak np. Traktat Lizboński zawiera klauzulę wypowiedzenia (obecnie jej nie ma, więc obowiązują ogólne reguły prawa traktatowego).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz