Wykład - Zastrzeżenia do traktatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zastrzeżenia do traktatu - strona 1 Wykład - Zastrzeżenia do traktatu - strona 2

Fragment notatki:

Zastrzeżenia do traktatu.
INSTYTUCJA ZASTRZEŻEŃ DO TRAKTATU - jednostronne oświadczenia państw zmierzające do uchylenia lub zmodyfikowania skutków prawnych niektórych postanowień traktatu w stosunku do państw zgłaszających zastrzeżenia.
Konwencja przewiduje, ze państwo zgłasza zastrzeżenia w chwili wyrażenia zgody na związanie się tym traktatem w trybie prostym przez podpisanie i wymianę dokumentów, a w trybie złożonym przez ratyfikacje itd. Nie można wcześniej wyrazić tego zastrzeżenia.
Państwo takie wybiera taką możliwość, ze będzie stroną traktatu, ale niektóre postanowienia są wyłączone lub zmodyfikowane w stosunku do tych państw
Instytucja zastrzeżeń - art.2
Zastrzeżenie do traktatu to jednostronne oświadczenia państwa zmierzające do uchylenia lub modyfikacji skutków prawnych niektórych postanowień traktatu w stosunku do państwa zgłaszającego zastrzeżenia.
Koncepcja zastrzeżeń wynika z tego, że niektóre umowy międzynarodowe mogą być akceptowane przez duża liczbę państw ale państwa te skłonne są przyjąć wprawdzie umowę tylko pewne postanowienia, uregulowania zawarte w umowie mogą tym państwom nie odpowiadać. Gdyby nie instytucja zastrzeżeń państwo miało by do wyboru albo związać się w całości traktatem, który nie jest w pełni przez to państwo akceptowany, albo po prostu zrezygnować z takiego traktatu i pozostać poza kręgiem stron traktatem związanych. Zastrzeżenie umożliwia państwu przyłączenie się do traktatu poprzez wprowadzenie z punktu widzenia tego państwa pewnych korekt w jego zobowiązaniach wynikających z tego traktatu tak aby to państwo mogło uznać, że ten traktat odpowiada jego oczekiwaniom. Problem zastrzeżeń do traktatów został dość szczegółowo w konwencji przedstawiony. Zastrzeżenia są zgłaszane do traktatów wielostronnych. W przypadku umów dwustronnych koncepcja zastrzeżeń nie ma zastosowania. Zastrzeżenie zgłasza państwo w chwili wyrażania zgody na związanie się traktatem przy czym jeżeli jest to traktat zawierany w trybie złożonym to jeśli państwo sygnalizowało zastrzeżenie podpisując traktat to musi potwierdzić to zastrzeżenie dokonując aktu ratyfikacji, zatwierdzenia czy przyjęcia (gdy państwo ostatecznie wiąże się traktatem wtedy może zgłosić zastrzeżenia). Państwo albo chce wyłączyć pewne uregulowania, albo chce nadać tym postanowieniom nieco zmienioną postać.
Kryteria, warunki dopuszczalności zgłaszania zastrzeżeń. Można powiedzieć, że:
1.) traktat może generalnie zakazywać zgłaszania zastrzeżeń (np. Karta Narodów Zjednoczonych
2.) traktaty, które ograniczają możliwość zgłaszania zastrzeżeń (mogą albo wyłączyć pewne postanowienia do których nie wolno zgłaszać zastrzeżeń, albo mogą określać jakiego rodzaju zastrzeżenia nie mogą być zgłaszane)

(…)

… z konwencją wiedeńską i wcześniej opinią doradczą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości można zgłaszać zastrzeżenie jeśli nie jest sprzeczne z celem lub przedmiotem traktatu)
4.) traktaty wyraźnie dopuszczają możliwość zastrzeżeń (sytuacja rzadka w praktyce traktatowej, traktowane jako zachęta do zgłaszania zastrzeżeń)
Skutek:
Zastrzeżenia komplikują obraz obowiązywania traktatu. Nie są czymś…
… sprzeciw wobec zastrzeżenia
Przyjęcie zastrzeżenia w myśl konwencji wiedeńskiej nie musi być wyraźne. W tej sytuacji działa domniemanie jego przyjęcia jeśli państwo milczy przez 12 miesięcy od jego zgłoszenia lub od wyrażenia zgody na związanie się tym traktatem. Przyjęcie zastrzeżenia powoduje, że te postanowienia, które były objęte zastrzeżeniem będą obowiązywały między tymi 2 państwami w takiej wersji…
… reakcja ze strony kontrahenta, który stwierdza, że skoro to inne państwo nie chce być związane jakimiś postanowieniami, czy chce je modyfikować to on wobec tego nie chce mieć żadnych stosunków traktatowych z takim partnerem. Taki traktat nie wchodzi w życie pomiędzy tymi państwami. Konwencja wiedeńska przewiduje, że sprzeciwy wobec zastrzeżeń muszą być zgłaszane w formie pisemnej i państwo ma możliwość…
… zarówno wycofania zastrzeżeń do niektórych postanowień traktatu jak też może np. wycofać swój sprzeciw na zastrzeżenia. Polska jak i inne państwa socjalistyczne w przeszłości zgłaszały np. zastrzeżenia do klauzuli sądowej w traktacie, bardzo często gdy traktat przewidywał jako tryb rozwiązywania sporów międzynarodowych to Polska za przykładem ZSRR zgłaszała zastrzeżenie nie godząc się na poddanie takiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz