Zakres rzeczowy obowiązywania umowy miedzynarodowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres rzeczowy obowiązywania umowy miedzynarodowej - strona 1 Zakres rzeczowy obowiązywania umowy miedzynarodowej - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES RZECZOWY (PRZEDMIOTOWY) OBOWIĄZYWANIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ. ZASTRZEŻENIA -zasadą jest, że umowa m-dowa obowiązuje w całości
-od zasady niepodzielności umowy istnieją jednak wyjątki - niektóre umowy wielostronne dopuszczają możliwość
związania się tylko ich częścią, np. państwa niezwiązane Kartą NZ mogą przystąpić do Statutu MTS
-najczęstszym wyjątkiem od tej zasady są tzw. zastrzeżenia 1) Zastrzeżenie  jednostronne oświadczenie złożone przez państwo podczas podpisywania, ratyfikacji, przyjęcia,
zatwierdzeni lub przystąpienia do umowy, za pomocą którego zmierza ono do uchylenia lub modyfikacji skutków
prawnych określonych postanowień umowy w ich zastosowaniu do tego państwa
-zastrzeżenie najczęściej polega na tym, że państwo zmierza do uchylenia w stosunku do siebie postanowień umowy
-czasem zastrzeżenie może polegać na nadaniu postanowieniom szczególnego znaczenia, ich szczególnej
interpretacji czy modyfikacji
-co do zasady zastrzeżenia mogą być zgłaszane w umowie wielostronnej
-z reguły umowy przyjmowane są na konferencjach międzynarodowych większością 2/3 głosów
-państwo, które zostało przegłosowane i wbrew woli którego zostały zawarte w umowie nieodpowiadające
mu postanowienia, może się posłużyć zastrzeżeniem
-w umowie dwustronnej tekst umowy powinien być w całości zgodny z wolą obu stron 2) Dopuszczalność zgłaszania zastrzeżeń  dopuszczalność zgłaszania zastrzeżeń może być uregulowana w samej
umowie
-jeżeli umowa wyklucza zgłaszanie zastrzeżeń, to są one niedopuszczalne, np. nie można zgłaszać zastrzeżeń do
postanowień Karty NZ
-jeśli umowa milczy na ten temat, zgodnie z opinią doradczą MTS z 1951r. i art. 19 Konwencji Wiedeńskiej zgłaszanie
zastrzeżeń jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przedmiotem i celem umowy 3) Sprzeciw wobec zastrzeżeń  KW stanowi, że wolności zgłaszania zastrzeżeń odpowiada wolność zgłaszania
sprzeciwów wobec zastrzeżeń
-KW przewiduje dwa rodzaje sprzeciwów:
a) sprzeciw zwykły - powoduje, że postanowienia, do których zgłoszono zastrzeżenia, a następnie sprzeciw,
nie mają zastosowania między państwem zgłaszającym zastrzeżenie a państwem zgłaszającym sprzeciw
wobec zastrzeżenia
b) sprzeciw kwalifikowany - powoduje, że między państwem, które zgłosiło zastrzeżenie, a państwem, które
zgłosiło kwalifikowany sprzeciw w stosunku do zastrzeżenia, umowa w ogóle nie wchodzi w życie
-państwa są stronami tej samej umowy wielostronnej, ale nie są związane jej postanowieniami w stosunkach
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz