Zakresy obowiązywania umowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakresy obowiązywania umowy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zakresy obowiązywania umowy Terytorialny zakres Traktat wiąże stronę w odniesieniu do całego terytorium kraju. Występują odstępstwa od tej zasady(umowa może obejmować cześć terytorium lub przestrzeń kosmiczną).
Zakres czasowy obowiązywania umowy: Traktat nie wiąże w odniesieniu do żadnej czynności, które miały miejsce w czasie przed zawarciem umowy - jednak można od tego odstąpić, jeżeli nowe prawo działa na korzyść i nie powoduje negatywnych skutków prawnych.
Jeżeli nowa umowa reguluje te same kwestie co poprzednia, to należy posługiwać się nowymi normami prawnymi - oraz poprzednimi, ale tylko w takim zakresie, w jakim można je pogodzić z nowo obowiązującymi. (w przypadku tych samych stron zawierających umowę)
np.
Umowa wcześniejsza: A, B, C, D
Umowa późniejsza: A, X, C, Y
B i X nie są powiązane
C i A obowiązuje umowa późniejsza
A i Y obowiązuje umowa późniejsza
A i B obowiązuje umowa wcześniejsza
Zakres podmiotowy (kogo wiąże umowa) wiąże strony (stroną jest państwa, które wyraziło zgodę na związanie się traktatem i wobec którego traktat wszedł w życie - stroną nie jest sygnatariusz umowy).
Traktat nie tworzy obowiązków ani praw wobec państw trzecich, chyba ze wyrazi na to zgodę. Jednak nie stanie się stroną całej umowy. Co do praw - można domniemywać zgody państwa trzeciego.
Co do obowiązków - zgoda musi być wyrażona na piśmie.
Zakres przedmiotowy - zastrzeżenia Zastrzeżenie: jednostronne oświadczenie złożone przez państwo przy wyrażeniu zgody na związanie się umową, mocą którego to państwo zmierza do wykluczenia lub zmiany pewnych postanowień traktatu w stosunku do siebie.
Podział zastrzeżeń: dopuszczalne: niewymagające przyjęcia (wyraźnie dopuszczone przez traktat)
Dopuszczalne, ale wymagające przyjęcia (zasadniczo przez co najmniej jedno z innych umawiających się państw) - przyjęcie nie musi być wyraźne. Państwo które nie chce przyjąć zastrzeżenia może wyrazić sprzeciw w ciągu 12 miesięcy.
Sprzeciw zwykły - postanowienia, którego dotyczyło zastrzeżenie w ogóle nie stosuje się miedzy państwem zgłaszającym zastrzeżenie , a państwem które zgłosiło sprzeciw zwykły.
sprzeciw kwalifikowany - cała umowa nie wchodzi w życie między państwem zgłaszającym zastrzeżenie, a państwem zgłaszającym sprzeciw kwalifikowany.
Sprzeciwy i zastrzeżenia mogą być dopuszczone w każdym czasie.
niedopuszczalne: zakazane przez prawo
jeżeli traktat pozwala tylko na określone zastrzeżenia, a zastrzeżenie dotyczy czego innego (np. „dopuszcza się zastrzeżenie do art. 5” a zastrzeżenie dotyczy art. 10)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz