Posiadanie - prawo rzymskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 6482
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posiadanie - prawo rzymskie - strona 1 Posiadanie - prawo rzymskie - strona 2 Posiadanie - prawo rzymskie - strona 3

Fragment notatki:


Geneza posiadania: -ukształtowało się w prawie archaicznym w stosunkach agrarnych
-grunty należące do państwa rzymskiego (ager publicus) były oddawane obywatelom pod uprawę w zamian za czynsz; obywatele mieli więc władztwo faktyczne
-z czasem pojęcie possessio objęto władztwo faktyczne nad wszystkimi rzeczami materialnymi
Elementy składowe posiadania: a) corpus (corpore possidere) - przesłanka obiektywna, fizyczne władanie rzeczą, trzymanie w rękach b) animus rem sibi habendi - przesłanka subiektywna, zamiar zatrzymania rzeczy jako swojej c)corpus + brak animus rem sibi habendi = detentio (dzierżawa lub posiadanie naturalne)- np. dzierżawca, bo ma zamiar posiadania w cudze imię: corpus + animus possidendi alieno nomine = detentio/possesio naturalis - wykonywanie władztwa faktycznego dla innej osoby, bez zamiaru zatrzymania jej dla siebie:
emfiteuta - dzierżawca
superficjariusz - ten, kto korzysta z budynku postawionego na cudzym gruncie
komodatariusz - otrzymał rzecz bez prawa pobierania z niej pożytków
depozytariusz
zastawnik
najemnca
usuariusz
usufruktariusz - bardziej ekspolatuje dzierżawę niż prawowity właściciel
prekarzysta - włada rzeczą na odwołalny użytek
Interdictum - środek ochrony pozaprocesowej przewidziany w prawie rzymsk i m wy dawany przez pretor lub namiestnika prowincji na żądanie jednej strony, zawierający nakaz pod adresem drugiej strony, aby coś uczyniła lub czegoś zaniechała. Precarium - stosunek, który nie jest w ogóle chroniony prawnie, osoba prosząca o rzecz otrzymuje ją w posiadanie, ale musi oddać na każde wezwanie Possesio iuris - posiadanie prawa Possesio civilis - władztwo faktyczne , zachowanie rzeczy wyłącznie dla siebie i w oparciu o podstawę uznaną przez prawo cywilne ; posiadanie prowadzące do zasiedzenia Possesio naturalis - sprawowanie władztwa przez inne osoby, brak animus rem sibi habendi; jeżeli ma się w imieniu cudzym - nie ma zasiedzenia Possesio ad interdicta - posiadanie uznane i chronione według prawa pretorskiego, na warunkach:
-posiadanie z wolą zatrzymania rzeczy dla siebie (suo nomine); cztery kategorie dzierżycieli -possesio iusta (słuszne) - ma uzasadnienie w prawie -possesio iniusta (niesłuszne)- nie odpowiada stanowi prawnemu. -possesio vitiosa - wadliwe, nabyte siłą, potajemnie lub prekaryjnie (złodziej wygrywa z innym złodziejem, bo posiadanie wadliwe dotyczy tylko pierwotnego właściciela) -possesio bonae fidei - świadomość, że posiadanie odpowiada prawu, np. ktoś kupił rzecz od złodzieja, nie mając świadomości, że to był złodziej

(…)

… possideteis - posiadaczem zostaje ten, kto w chwili wydania interdyktu był posiadaczem niewadliwym, dotyczy nieruchomości
b) interdykt utrubi - odnosił się do ruchomości, głównie niewolników; przy posiadaniu miał pozostać ten, kto w ciągu roku od wydania interdyktu (potem litis contestatio - moment zawiązania sporu) posiadał te rzecz w sposób niewadliwy. -recuperandae possessionis - służące do odzyskania…
… procesowy
-adipiscendae possessionis - służące do nabycia posiadania
a) salwiański - ustanowienie zastawu umownego na inwentarzu, z którego można zaspokoić wierzytelność (wynajmujący nie będzie płacił czynszu - rodzaj zabezpieczenia)
b) quorum bonorum - umożliwiał dziedzicom prawa pretorskiego wejście w posiadanie rzeczy spadkowych.
1. Nabycie corpore et animo:
a) corpus:
-nabycie pierwotne - akt objęcia rzeczy w fizyczne władanie, musiał być wyraźny (traditio instrumenti)
-przeniesienie posiadania: rzeczy ruchome - z ręki do ręki; nieruchomości - wejście na grunt i obejście go w całości ( potem objęcie gruntu wzrokiem i wolą)
b) animus:
-nabycie pierwotne - akt fizycznego zawładnięcia rzeczą przy użyciu siły świadczył o woli
-przeniesienie posiadania - o woli świadczył charakter porozumienia między stronami
2.Nabycie solo animo - bez wręczenia rzeczy, jedynie przez zmianę dotychczasowej podstawy władania, na podstawie porozumienia stron
-traditio brevi manu - przeniesienie posiadania dzierżyciela na mocy samej umowy między stronami - dotychczasowy dzierżyciel stawał się posiadaczem
-constitutum possessorium - przeniesienie posiadania na mocy samej umowy z nabywcą, przy czym dotychczasowy posiadacz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz