Traditio brevi manu

note /search

Nabycie i utrata posiadania

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2709

stronami - traditio brevi manu - „wydanie krótką ręką” - przeniesienie posiadania na dzierżyciela...

Posiadanie - prawo rzymskie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4893

dotychczasowej podstawy władania, na podstawie porozumienia stron -traditio brevi manu - przeniesienie posiadania...

Kontrakty realne, pożyczka

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1330

również traditio brevi manu - zwykle ustalało się termin, pomiędzy osobami bliskimi często bez terminu...

Własność, posiadanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1512

traditio longa manu - zamanifestowanie faktycznej zdolności do objęcia władzy nad rzeczą traditio brevi...

Prawo rzeczowe - wykład 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzeczowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

; jest to posiadził teoretyczny traditio brevi manu - przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego...