Rodzaje posiadania - pojęcie i skutki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje posiadania - pojęcie i skutki - strona 1 Rodzaje posiadania - pojęcie i skutki - strona 2

Fragment notatki:


$ 104. Posiadanie. Pojęcie, skutki i rodzaje Detentio - dzierżenie, władztwo faktyczne nie rodzące skutków prawnych, dzierżyciel nie dążył do tego, aby stać się właścicielem Possesio - posiadanie, władztwo faktyczne, ochraniane przez samego posiadacza, który dążył do tego, aby stać się właścicielem Dominium albo Proprietas - własność, władztwo prawne, ochraniane przez państwo
- stan idealny to własność + posiadanie - własność często nie pokrywała się z posiadaniem, np. eksploatacja cudzej rzeczy za opłatą
Corpus - fizyczne władanie rzeczą, np. użytkowanie gruntu, zamieszkiwanie budynku Animus - wola, zamiar posiadania, np. inny jest animus u właściciela, inny u złodzieja, który rzecz ukradł, inny u rzemieślnika, który czasowo posiada rzecz z zamiarem jej naprawy
Possesio civilis - w oparciu o podstawę prawną prawa cywilnego
- corpore - władztwo fizyczne
- animus possidendi - z zamiarem zatrzymania rzeczy dla siebie, stania się jej właścicielem
- może prowadzić do usucapio (zasiedzenie), jeśli sprawowane przez dłuższy czas
Possesio ad interdicta - chronione prawem pretorskim przez interdykty
- corpore
- suo nomine - sprawowane w swoim imieniu
- animus possidendi
- posiadacze ad interdicta:
- właściciele posiadający
- posiadacze bone fidei - w dobrej wierze, mylnie uważa się za właściciela, stanie się nim przez usucapio, np. znalazca rzeczy
- posiadacze male fidei - w złej wierze, wie o cudzym prawie do rzeczy,
np. złodziej
- wierzyciele zastawni - umożliwiało im pokrycie należności w przypadku zwłoki dłużnika
- prekarzyści - korzystający z cudzej rzeczy z obowiązkiem zwrotu na każde wezwanie
- depozytariusze sekwestrowi - przechowawcy rzeczy spornej, o którą toczył się proces
- emfitueci i superficjariusze - dzierżawcy wieczyści Detentio - dzierżenie, zwane też possesio corporalis lub possesio corporalis - brak skutków w prawie cywilnym lub pretorskim
- corpore
- brak animus possidendi
- alieno nomine - sprawowane w cudzym imieniu
- detentorzy: - najemcy, dzierżawcy, przechowawcy, użytkownicy (zobowiązania)
- coloni
- członkowie rodziny alieni iuris i niewolnicy (jako peculium)
Quasi possesio - dotyczy res incorporales, chronione prawem pretorskim - brak corpore
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz