Depozytariusz - strona 6

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Żukowski
  • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

niezdefiniowana: Transport wartości pieniężnych. Leasing. Factoring. Forfaiting. Depozytariusz funduszu...

Umowy międzynarodowe - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

się u wyznaczonego depozytariusza. Publikacja i rejestracja publikacja ratyfikowanych umów międzynarodowych odbywa...

Władanie rzeczami-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Piotr Kołodko
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

) - gdy osoba władała rzeczą w cudzym imieniu, np. depozytariusz, komodatariusz, zastawnik, najmobiorca...