WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-Referat HSE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-Referat HSE - strona 1 WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-Referat HSE - strona 2 WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-Referat HSE - strona 3

Fragment notatki:

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33
Największa depresja ekonomiczna ,zapoczątkowana w USA, która później rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje- z wyjątkiem ZSRR, oraz objęła wszystkie dziedziny gospodarki tj. finanse, przemysł, rolnictwo, handel, transport, rynek pracy
Zjawisko to zostało zapoczątkowane w felerny czwartek/czarny czwartek - 25.X.1929, kiedy to na giełdzie nowojorskiej nastąpiło tzn załamanie kursu akcji i papierów. Gwałtowne pomniejszenie się ilości pieniądza w obrocie wywołało wrażenie olbrzymiej obfitości towarów, których nikt nie chciał lub nie mógł kupować.
Przyczyny:
Bezpośrednią przyczyną załamania się kursów było wystawienie na giełdzie znacznie większej ilości akcji i innych walorów, które nie znajdowały nabywców
1. trwająca na giełdzie spekulacja, powodująca pojawienie się dużej liczby fikcyjnych akcji, doprowadziła do gigantycznego wzrostu wartości akcji, który nie odpowiadał wynikom ekonomicznym danych przedsiębiorstw. Te w obliczu wzrastającej nadprodukcji towarów, miały problemy z wypracowaniem realnego zysku, co przyczyniło się do pierwszych masowych zwolnień.
2.był spowodowany nadprodukcją towarów w stosunku do siły nabywczej ludności. Ograniczono inwestycje, gwałtownie spadała produkcja. Wiele przedsiębiorstw zbankrutowało. Wszystko to uruchomiło zjawiska kryzysowe, przejawiające się właściwie we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.
Ponadto, niskie płace sprawiały,że wielu ludzi nie mogło sobie pozwolic na zakup wielu produktów.
3. ujemny bilans handlowy spowodowany był zbyt dużymi inwestycjami poza USA, a także niespłaceniem pożyczek przez dłużników USA.
Stany Zjednoczone wstrzymały kredyty i zażądały zwrotu zaciągniętych długów;
Amerykańscy depozytariusze rzucali się, aby wycofywać kapitały ulokowane w Niemczech. Wówczas okazało się, że wierzytelności tych Niemcy nie są w stanie spłacić, podobnie jak wcześniej reparacji, bo banki nie dysponowały wystarczającą ilością waluty, nie mówiąc o złocie . tym samym znalazły się na granicy wypłacalności , a same wycofując depozyty z innych banków rozprzestrzeniły kryzysową inflację na Europę 4. trudności w światowym rolnictwie, zmniejszenie zapotrzebowania na bawełnę, mięso i zboże - wiązało się to ze zmianami zachodzącymi w przemyśle: wzrost produkcji samochodów, produkcja tkanin z włókien syntetycznych, wzrost spożycia warzyw, owoców i mleka;
Sposoby zwalczania:
1. keynesizm- jeden ze sposobów wyjścia z kryzysu zaproponowany przez brytyjskiego ekonomistę Johna Keynes'a. Radził on aby rządy nie obawiały się wydawać więcej pieniędzy, niż wynoszą ich dochody. Zaproponował przeto, by zaoszczędzone środki finansowe, które uległy tezauryzacji, uruchomić poprzez wydatki o charakterze inwestycyjnym. Aby zlikwidować niekorzystne zjawisko, należy zadłużyć państwo, zasilając gospodarkę pieniędzmi by stworzyć miejsca pracy. Proponował również zwiększenie opodatkowania wysokich dochodów, przy jednoczesnym wzroście świadczeń społecznych na rzecz grup biedniejszych, manipulowanie wielkością globalnych wydatków rządowych - np. na inwestycje i roboty publiczne.


(…)

… wielkości produkcji rolnej i wprowadzenie dotacji; stosowanie dumpingu, czyli sztucznego obniżania cen na towary eksportowe; likwidacja bezrobocia poprzez organizowanie robót publicznych - prace przy budowie dróg, zapór wodnych, elektrownii;
Skutki:
1.Producenci spadają na koniec kryzysowego łańcuszka, bo musieli wyprzedawać za bezcen towary podatne na przeterminowanie, gdy wyroby przemysłowe stały…
… osób. Drugie miejsce zajęły Niemcy - 5,5mln bezrobotnych, dalsze zaś Wielka Brytania - 2,7mln, Włochy 1,6 mln, Francja 1,4 mln, Czechosłowacja i Polska - po około 1 mln.
Trudności finansowe rządów potęgował czynnik demograficzny, gdyż emeryci -których nastąpił wzrost z 4-8%, weterani wojenni i inwalidzi mieli obiecane państwowe wsparcie.
Ww. przyczyny spowodowały spadek warunków życia, rodził…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz