WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-opracowanie - strona 1 WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33
Największa depresja ekonomiczna zapoczątkowana w USA, która później rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje - z wyjątkiem ZSRR oraz objęła wszystkie dziedziny gospodarki. Zjawisko to zostało zapoczątkowane w felerny czwartek/czarny czwartek - 25.X.1929, kiedy to na giełdzie nowojorskiej nastąpiło tzw. załamanie kursu akcji i papierów wartościowych.
Przyczyny:
Bezpośrednią przyczyną załamania się kursów było wystawienie na giełdzie znacznie większej ilości akcji i innych walorów, które nie znajdowały nabywców;
1. efekty bańki mydlanej - trwająca na giełdzie spekulacja, powodująca pojawienie się dużej liczby fikcyjnych akcji, doprowadziła do gigantycznego wzrostu wartości akcji, który nie odpowiadał wynikom ekonomicznym danych przedsiębiorstw;
2. spowodowany nadprodukcją towarów w stosunku do siły nabywczej ludności;
3. ujemny bilans handlowy spowodowany był zbyt dużymi inwestycjami poza USA, a także niespłaceniem pożyczek przez dłużników USA;
4. trudności w światowym rolnictwie, zmniejszenie zapotrzebowania na bawełnę, mięso i zboże.
Sposoby zwalczania:
1.keynesizm- jeden ze sposobów wyjścia z kryzysu zaproponowany przez brytyjskiego ekonomistę Johna Keynes'a. Radził on aby rządy nie obawiały się wydawać więcej pieniędzy, niż wynoszą ich dochody;
2.interwencjonalizm - polityka gospodarcza zakładająca bezpośrednią interwencję państwa w wolny rynek;
3. Nowy Ład (1933) - wprowadzenie interwencjonizmu państwowego przez prezydenta USA F. D. Roosevelta w celu osiągnięcia wzrostu popytu i zwiększenia siły nabywczej ludności.
Skutki:
rozwarcie nożyc cenowych;
zamykanie fabryk, zastój handlu - wzrost bezrobocia, pogorszenie warunków życia, zmniejszenie przyrostu naturalnego;
3. ludzie jak najszybciej starają się pozbyć swoich akcji licząc na jak najmniejsze straty co prowadziło do wybuchu paniki na giełdzie;
4. wskutek wycofanie wielkich depozytów załamał się system pokrycia waluty obiegowej - zapasy dewiz i rezerwy złota spadły katastrofalnie;
5. osłabienie relacji pomiędzy metropoliami a koloniami- metropolie starały się przerzucić koszty kryzysu;
6. ludzie jak najszybciej starają się pozbyć swoich akcji licząc na jak najmniejsze straty, co prowadziło do wybuchu paniki na giełdzie.
Przyrost naturalny w latach kryzysu(średnia roczna w % )
Kraje
1926-1930
1932
1933
1934
Anglia


(…)


7.9
7.1
USA
7.9
6.5
5.9
6.1
Polska
15.5
13.8
12.3
12.1
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1939 s. 45-46.
Produkcja przemysłowa w czasie wielkiego kryzysu w stosunku do produkcji z 1929r.
Źródło: Historia 1871-1939. Podręcznik dla szkół średnich, s. 229. Wzrost bezrobocia w 48 najbardziej uprzemysłowionych państwach świata w latach 1926-1932
Rok
Liczba bezrobotnych robotników prezmysłowych
1926
14 mln…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz