Depozytariusz - strona 7

Fundusze inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Najbar
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

) i kontroluje działalność Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Depozytariusz jest to podmiot, który przechowuje...

Finansowabie ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

jeszcze jeden podmiot, mianowicie depozytariusz, czyli jeszcze jeden podmiot, w którym sa przechowywane środki...

Struktura traktatu akcesyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

języków (21) i depozytariusza Traktatu akcesyjnego (Włochy), w zakresie warunków przystąpienia...

Doktryny- zagadnienie papalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2394

zasiada papież jako „wikariusz Chrystusowy”; 6) teoria dwóch mieczy - papież jest jedynym depozytariuszem...