Prawo międzynarodowe publiczne- test 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne- test 4 - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne- test 4 - strona 2

Fragment notatki:

1. Bezwzględnie nieważnym traktatem będzie traktat:
a: sprzeczny następczo z normą ius cogens b: podpisany na skutek oszustwa c: sprzeczny uprzednio z normą ius cogens d: wszystkie odpowiedzi są trafne 2. Skutki ex nunc nie powoduje: a: wygaśnięcie traktatu b: sprzeczność uprzednia z normą ius cogens c: sprzeczność następcza z normą ius cogens d: żadne z powyższych 3. Skutki ex tunc powoduje: a: każdy przypadek nieważności traktatu b: sprzeczność następcza z normą ius cogens c: sprzeczność uprzednia z normą ius cogens d: odpowiedź b i c są właściwe 4, Jeżeli na skutek notyfikacji pisemnej zawierającej uzasadnienie unieważnienia traktatu sprzecznego uprzednio z normą ius cogens , druga strona złożyła sprzeciw to: a: w przypadku nie rozwiązania sporu metodami pokojowymi , strona wnosi do MTS pisemną skargę o stwierdzenie nieważności b: w przypadku nie rozwiązania sporu metodami pokojowymi , strona wnosi do MTS pisemną skargę o stwierdzenie wygaśnięcia c: właściwym jest MTK 5. W przypadku notyfikacji pisemnej uzasadniającej stwierdzenie nieważności traktatu, strona ma na złożenie sprzeciwu: a: 1 miesiąc b: 2 miesiące c: 3 miesiące d: 6 miesięcy 6. Skargę do MTS wnosi się, jeśli pokojowe metody rozwiązania sporu nie dają efektu w ciągu: a: 6 miesięcy od sprzeciwu b: 12 miesięcy od sprzeciwu c: 3 miesięcy od notyfikacji d: 9 miesięcy od notyfikacji 7. W przypadku naruszenia traktatu wielostronnego, a: pokrzywdzona strona może żądać jedynie wygaśnięcia b: wszystkie strony mogą żądać zawieszenia c: strona pokrzywdzona może żądać jedynie zawieszenia d: wszystkie strony mogą żądać albo zawieszenia albo wygaśnięcia 8. W przypadku naruszenia traktatu dwustronnego a; pokrzywdzona strona może żądac wygaśnięcia lub zawieszenia części traktatu b: wszystkie strony mogą żądać wygaśnięcia całego traktatu c: pokrzywdzona strona może żądać jedynie wygaśnięcia i jedynie całego traktatu d: żadne z powyższych nie jest właściwe 9. Żądać zawieszenia traktatu można w przypadku: a: niemożności wykonywania traktatu na skutek trwałego zniszczenia przedmiotu niezbędnego do wykonywania traktatu b: zasadniczej zmiany okoliczności które mają znaczenie dla wykonania traktatu c: zawarcia traktatu późniejszego który dotyczy tego samego przedmiotu co poprzedni i traktat nowszy jest w kolizji z poprzednim 10. Zasadnicza zmiana okoliczności: a: nie może być przyczyną wypowiedzenia traktatu , jeśli dotyczy on granic terytorialnych b: nie może prowadzić do wygaśnięcia traktatu c: skutkuje nieważnością traktatu d: może być przyczyną wypowiedzenia traktatu, nawet jeśli zmianę wywołała strona traktatu 11. Następstwem wygaśnięcia traktatu jest: a: czasowe niewykonywanie traktatu b: brak mocy postanowień traktatu c: brak wpływu na czynności przed wygaśnięciem 12. Następstwem nieważności traktatu nie jest:

(…)

… przed stwierdzeniem nieważności b: z zasady nieważność czynności dokonanych przed stwierdzeniem nieważności
c: skuteczność z mocą ex nunc 13. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów : a: nie wymaga ratyfikacji b: nie dopuszcza poprawiania traktatu c: dopuszcza dostarczenie notyfikacji pisemnej depozytariuszowi d: przewiduje dostarczanie dokumentów ratyfikujących MSZ Austrii …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz