Umowy międzynarodowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy międzynarodowe - wykład - strona 1 Umowy międzynarodowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Umowy międzynarodowe Traktat: Międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego czy jest ujęte w jednym czy w kilku dokumentach i bez względu na nazwę.
Umów międzynarodowych jednostronnych nie ma Przykłady nazw umów międzynarodowych: traktat, kompromis, układ, konwencja, pakt, porozumienie, protokół, konkordat, karta.
Umowa międzynarodowa: Porozumienie między państwami lub innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego czy jest ujęte w jednym czy w kilku dokumentach i bez względu na nazwę.
Podział umów międzynarodowych (rodzaje): Ze względu na liczę stron: dwustronne (bilateralne)
wielostronne (multilateralne)
ze względu na możliwość przystąpienia do umowy: otwarte
pół-otwarte (otwarte warunkowo)
zamknięte
ze względu na tryb zawierania: w trybie prosty (tylko podpis)
w trybie złożonym (po zatwierdzeniu lub ratyfikacji, proces jest wieloetapowy)
ze względu na to, kto reprezentuje państwo przy zawieraniu umowy umowy państwowe - ratyfikowane przez głowę państwa.
umowy resortowe - podpisywane przez ministra.
umowy rządowe - zatwierdzanie przez Radę Ministrów.
Język umowy: Dawniej w języku łacińskim, później we francuskim.
W chwili obecnej korespondencja międzynarodowa i umowy międzynarodowe są zawierane w językach krajów, których dotyczy umowa (umowa dwustronna). Jeżeli języki obu krajów są trudne/nietypowe - zawiera się również w języku angielskim.
Umowy wielostronne zawiera się w pięciu językach(pięć języków kart narodów zjednoczonych): angielski, francuski, rosyjski, chiński i hiszpański.
Zawieranie umów międzynarodowych (etapy): Negocjacje/Rokowania W negocjacjach uczestniczą pełnomocnicy państw. Daną osobę uważa się za reprezentującą państwo, jeżeli zasadniczo przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo. W Polsce pełnomocnictwa do negocjowania/przyjęcia traktatu udziela Minister ws. do spraw zagranicznych. Pełnomocnictwa do podpisania udziela Prezes Rady Ministrów.
Przyjęcie tekstu traktatu Przyjecie tekstu to decyzja, że negocjacje są zakończone, i że tekst został wynegocjowany. Przyjęcie następuje, gdy wszystkie strony negocjacji się zgodzą na dany tekst. Wyjątek: Na konferencji międzynarodowej przyjęcie tekstu następuje w drodze głosowania, wymaganą większością 2/3 obecnych i głosujących.
Umocowanie tekstu traktatu

(…)

… - formalne potwierdzenie, że tekst jest ostateczny i nie można dokonywać w nim żadnych zmian. Umocowania dokonuje się przez podpisanie, parafowanie, podpisanie przez referendum.
Wyrażenie zgody na związanie się traktatem
Podpisanie, wymiana dokumentów, ratyfikacja(w zwykłej ustawie za zgodą Sejmu i Senatu - duża ratyfikacja), przyjęcie, zatwierdzenie, przystąpienie.
złożenie lub wymianę dokumentów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz