Finanse - rynek finansowy ĆWICZENIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - rynek finansowy ĆWICZENIA - strona 1 Finanse - rynek finansowy ĆWICZENIA - strona 2 Finanse - rynek finansowy ĆWICZENIA - strona 3

Fragment notatki:

Finanse – dwiczenia 
Rynek finansowy 
1 RYNEK FINANSOWY  System finansowy – to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi Podstawowe elementy systemu finansowego: - instytucje finansowe - instrumenty finansowe - rynki finansowe - zespół norm i zasad funkcjonowania  Transformacja dokonywana przez pośredników finansowych: 
a)  Z potrzeb informacyjnych b)  Z ryzyka  
i.  Dywersyfikacja ryzyka (rozłożenie ryzyka, różne rodzaje inwestycji, duża skala 
działalności 
ii.  Profesjonalna ocena ryzyka (doświadczenie) 
iii.  Zaangażowanie własnych funduszy (amortyzator strat, rezerwy na wypadek 
nieściągalności) 
iv.  Możliwośd ubezpieczenia 
c)  Z terminów 
i.  Prolongata (przedłużenie lokat) 
ii.  Substytucja (zastępowanie – jednego depozytariusza innym) 
iii.  Upłynnienie aktywów przed terminem  iv.  Aktywne pozyskiwanie środków na rynku międzynarodowym 
 Instrumenty finansowe – to zobowiązania finansowe, a więc roszczenie dotyczące majątku jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do drugich. Rodzaje: 
1)  Kryterium czasu i celu: 
  Pieniężne   Kapitałowe 
 
2)  Kryterium własnościowe 
  Wierzycielskie   Własnościowe 
 
3)  Sposób generowania dochodu 
  Stały   Zmienny 
 
4)  Charakter emitenta 
  Bezpośrednie   Pośrednie 
 Instytucje finansowe – są to podmioty ekonomiczne które specjalizują się w przyjmowaniu na siebie zobowiązao finansowych oraz nabywaniu takich zobowiązao od innych podmiotów. Zatem głównym celem ich działalności jest utrzymywanie instrumentów finansowych i transakcje nimi.   
Paweł Czudecki Finanse – dwiczenia 
Rynek finansowy 
2 Podział: 
1)  Kryterium tworzenia pieniądza 
  Tworzące pieniądz – tzw. Depozytowe: bank centralny oraz banki komercyjne   Pozostałe – nie depozytowe instytucje finansowe.  
Od kilku lat również instytucje nie będące bankami mogą udzielad kredytów – spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe (SKOK) 
2)  Kryterium tworzenia własnych instrumentów finansowych 
  Aktywni pośrednicy – tworzący własne instrumenty finansowe (banki – operacje 
depozytowo- kredytowe; fundusze inwestycyjne – jednostki uczestnictwa; fundusze ubezpieczeniowe – polisa) 
  Bierni pośrednicy – nie tworzący własnych instrumentów finansowych, zajmujący się 
jedynie ich dystrybucją (domy maklerskie)  RYNKI FINANSOWE są to rynki na których występują wszelkie operacje związane z obrotem 
instrumentami finansowymi: Podział: 
1)  Kryterium czasu i celu 
  Pieniężny   Kapitałowy 
2)  Kryterium podmiotu oferującego instrument finansowy do sprzedaży 
  

(…)

… finansowy do sprzedaży
Pierwotny- pierwszy podmiot, powstanie nowego instrumentu finansowego; funkcja –
gromadzenia, mobilizowania kapitału
Wtórny – przenoszenie prawa własności do wcześniej istniejących papierów
wartościowych; funkcja – zapewnia płynności papierów wartościowych
Niektóre instrumenty nie mają rynku wtórnego: obligacje, fundusze, kredyty, depozyty, polisy
Sekurytyzacja – nadawanie płynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz