Deontologia - strona 6

Brzeziński, r.1-5+12

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia empityczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2093

deontologii)  Należy uzyskać zgodę od osoby badanej bądź jej opiekunów prawnych  Osoba badana musi mieć...

Logika prawnicza - synteza wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1729

na jakaś normę - deontologia lekarska itp. czyn danej osoby można ocenić deontycznie na wiele sposobów np...

Logika - wiadomości o języku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

na jakaś normę - deontologia lekarska itp. czyn danej osoby można ocenić deontycznie na wiele sposobów np...

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1729

ETYKI KANTA 1. Homo noumenon twórcą wyższego świata 2. Nacisk na poczucie obowiązku (deontologia...

Etyka - pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4480

się na aksjologię (teorię wartości) i deontologię (naukę o powinnościach). Obserwując rzeczywistość, można zauważyć...

System organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2541

...Istnieje w doktrynie kilka stanowisk, dotyczących wykładni pojęcia wymiar sprawiedliwości i pojęcia organów ochrony prawnej. Art. 175 ust. 1 Konstytucji posługuje się pojęciem „wymiar sprawiedliwości” i wskazuje na Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. W nauce prawa ...