etyka - NORMY MORALNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4123
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
etyka - NORMY MORALNE - strona 1 etyka - NORMY MORALNE - strona 2 etyka - NORMY MORALNE - strona 3

Fragment notatki:

Poruszone w niej zostały takie zagadnienia jak: dobro i zło, czyn, sumienie, normy moralne, oceny moralne, sankcje moralne, motywy moralne, wartość moralna, egoizm, altruizm, wzory osobowe, personifikacja, kierunki w etyce, eudaimonizm, hedonizm, liberalizm, perfekcjonizm, rygoryzm, ewolucjonizm, utylitaryzm, dziedziny i przedmiot etyki, dobro ogółu, historia etyki, hinduizm, weda, literatura wedyjska, braminizm, buddyzm, etyczne wskazania Buddy, nirwana, ośmioraka ścieżka przezwyciężenia cierpienia, konfucjonizm, taoizm, tao tao, iang, ing, Konfucjusz, siao, etyka europejska, Pitagoras, etos pitagorejski, Heraklid, twierdzenie Pantarei, Arche, Logos, prawa natury, Demokryt, fatalizm, sofiści, retoryka, relatywizm, protagoras, praktycyzm, Sokrates, Platon, utopia, eutopia, Platon, Akademia platońska, tezy Platona, Demiurg, alegoria jaskini, Arystoteles, metafizyka, etyka chrześcijańska, św. Augustyn, św. Tomasz, podstawy chrześcijaństwa, predystynacja,

ETYKA
Podstawowe kategorie etyczne:
DOBRO i ZŁO moralne
DOBRO(w sensie moralnym) - takie postępowanie które prowadzi do realizacji tego co dobre. Mówi się o dobrze w sensie dobra najwyższego - SUMUM BONUM (z łaciny) - jest to dobro stojące na szczycie w hierarchii dóbr moralnych. W religii chrześcijańskiej tym najwyższym dobrem jest Bóg. Dobro najwyższe - jest to dobro „samo w sobie” (stanowiące cel). Nie jest to dobro instrumentalne np. miłość jest dobrem samym w sobie. Dopóki miłość nie służy do zrealizowania czegoś innego np. dotarcia do Boga. To są dobra które służą osiągnięciu innych dóbr.
SUMUM BONUM - dobro najwyższe
DOBRO są to - czyny, motywy i skutki które służą człowiekowi.
Mogą to być określone czyny człowieka (CZYN)
Motywy podjęcia tych czynów (MOTYW)
Skutki
CZYN jest dobry kiedy pomaga człowiekowi, a zły kiedy szkodzi człowiekowi.
Nie każde dobro jest uniwersalne. Społeczeństwo, prawo, uznaje że dany czyn jest dobry.
Nie ma czynu dobrego samego w sobie. Wszystko zależy od okoliczności.
Tym dobrem najwyższym jest człowiek,to co mu służy, to co przynosi szczęście człowiekowi. Ważne są okoliczności tego czynu.
SUMIENIE - jest to rodzaj dyspozycji człowieka do określonych ocen, swoich czynów, ale i cudzych czynów. Cudzych związanych na ogół z bliskimi nam osobami. Oceny i uczucia związane z tą oceną. Co jest warunkiem kształtowania się wyrzutów sumienia?
muszą istnieć normy moralne, prawo
muszę te normy, zakazy uznać za swoje
Proces internalizacji (uwewnętrznienia) - muszę uznać że normy czy prawo jest słuszne a wtedy kiedy je złamię pojawią się wyrzuty sumienia.
NORMY MORALNE:
NORMA (w sensie gramatycznym) - to wskaźnik, najczęściej pojawiające się słowo w przypadku normy to „powinieneś”
NORMY - są to nakazy i zakazy
Normy - są to takie zdania sformułowane w sposób - „dobrze jest zrobić tak...”
Dwa rodzaje NORM:
-KATEGORYCZNE - np. dekalog. Nakaz lub zakaz bez uwzględnienia celu. Możemy mieć tu do czynienia z konfliktem norm np. jedna norma mówi „mów tylko prawdę” a druga tego nie dopuszcza. Lub: trzeba mówić całą prawdę, chyba że prawda jest gorsza od fałszu np. lekarze.
-HIPOTETYCZNE - związane z określonym celem.
Rodzaje NORM MORALNYCH wg M. Osowskiej:
-normy moralne w obronie życia
-normy moralne w obronie godności (schlebianie, ślepe posłuszeństwo, kłamstwo w celu podniesienia swego autorytetu)
-normy moralne w obronie niezależności - dot. nie stosowania przemocy
-normy moralne w obronie prywatności np. Nie bądź zbyt ciekawy, niedyskrecja, brak delikatności, zbytnia pouf

(…)

… za oficjalne stanowisko kościoła i trwały aż do XIII wieku (przez 700 lat trwały te założenia).
VII wiek - pojawienie się ISLAMU
Zaciekawienie FILOZOFIĄ ARYSTOTELESA i krucjaty spowodowały że kościół zaczął szukać nowych uzasadnień - FILOZOFIA ŚW. AUGUSTYNA straciła rację bytu. Zaczęto przystosowywać FILOZOFIĘ ARYSTOTELESA do wymogów CHRZEŚCIJAŃSTWA. Zajęli się tym dominikanie a w szczególności ŚW. TOMASZ…
… (wielka Grecja). MILET i EFES - dwa wielkie miasta ze starożytnej GRECJI które leżą na terenie obecnej Turcji. Tam rozpoczyna się historia ETYKI EUROPEJSKIEJ. Na tych terenach rodzi się FILOZOFIA i ETYKA. VII-VI w.p.n.e. - jest to wiek w którym przyjmuje się że powstała FILOZOFIA. Mówi się o tym że powstała w MILECIE np. Tales z Miletu. Rodzi się pytanie dlaczego właśnie tam powstała FILOZOFIA? Określa…
…, wiedza magiczna
II część to BRAHMANY - opowieści dot. ofiar
BRAHMAN - oznacza święte słowo
BRAHMANY stanowią ważną postawę BRAMINIZMU
III część - UPINISZADY - oznacza siedzieć blisko, w pobliżu, obok kogoś kto posiada wiedzę tajemną, traktaty filozoficzne. Opiera się na tym BRAMINIZM i HINDUIZM.
I etap to wielobóstwo - 33 bogów (politeizm). W okresie BRAMINIZM i HINDUIZMU pojawia się bóstwo naczelne (nadal jest politeizm), jest swego rodzaju MONUIZMEM. Dla HINDUIZMU ogromne znaczenie ma pierwszy hymn, mówiący o pochodzeniu wszechświata. Wszechświat wziął się z JEDNI. JEDNIA stworzyła wszechświat.
XVIII-XVII w.p.n.e. - kiedy znaczenia zaczyna nabierać warstwa kapłanów. Jest to warstwa znacząca i rządząca.
BRAMIN - oznacza kapłan. Kapłani odgrywają główną rolę.
W BRAMINIŹMIE pojawia się pojęcie…
… tworzy się HINDUIZM - jest to próba powrotu do WEDYZMU, opiera się na JODZE, oparty o BRAHMANY. Nie przywiązuje takiej wagi do roli kapłana.
HINDUIZM - odwołał tradycję palenia wdów razem z mężami. Odrzucił całą masę krwawych ofiar.
Kwestie Etyczne:
-koncepcja wędrówki dusz - SANSALA (reinkarnacja)
prawo KARMANA (KARMAN, oznacza czyn, postępowanie) - oznacza sumę dobrych i złych uczynków. Poprzez…
… przez Greków za zdrajcę i musi opuścić Ateny. Niedługo po tym zdarzeniu umiera. Znamy też dzieła ARYSTOTELESA w tym dzieła naukowe. On i jego uczniowie zajmowali się całą rzeczywistością np. zoologia, botanika itp.
METAFIZYKA - dzieła które nie dotykają wiedzy zmysłowej są poza tym
I teza - BYTU:
Bytem są rzeczy konkretne które nazywa ARYSTOTELES - SUBSTANCJĄ.
Ta SUBSTANCJA składa się z II części:
-FORMY…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz