Deontologia - strona 7

note /search

Podstawowe zagadnienia z filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3612

W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: ontologia, antropologia filozoficzna, gnoseologia, szkoła jońska, idealizm obiektywny, koncepcja człowieka, dusza, teoria poznania. Ponadto w dokumencie można spotkać charakterystykę szkół filozoficznych, takich jak: szkoła epikurejska, st...

Globalizacja - Mierniki rozwoju gospodarczego

 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3052

TEMAT: Globalizacja. .Mierniki rozwoju gospodarczego: ekonomiczne: - PKB (Produkt krajowy brutto) - podaje się go w odniesieniu do całego kraju lub w przeliczeniu na 1 osobę, - majątek narodowy - opiera się na szacunku wartości zasobów naturalnych oraz tzw. majątku narodowego, np. nowoczesne t...

Koncepcja racjonalności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

KONCEPCJA RACJONALNOŚCI W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ : METODOLOGII, FILOZOFII I EKONOMII. Zbliżający się rok dwutysięczny, ta okrągła data historii inspiruje niejako głębszą refleksję nad dziejami naszej kultury i cywilizacji. Mnożą się pytania o ich specyfikę i o aktualną kondycję. Powstają setki artykułów, ...

Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4697

? z deontologią. W etyce, którą uprawia ze szczególnym upodobaniem, przejmuje doktrynę stoicką i rozważania...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1974

. Dzieli się na aksjologię (teorię wartości) i deontologię (naukę o powinnościach). Obserwując...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 11998

. Dzieli się na aksjologię (teorię wartości) i deontologię (naukę o powinnościach). Obserwując...

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1064

Temat nr 1: Pojęcie prawa, jego istota, funkcje i początki. Pojęcie prawa Łaciński wyraz ius, według niektórych pisarzy, jest wyrazem pochodnym, wywodzącym się od wyrazu iustitia lub iustum, albo też od iubeo lub iussum. według innych autorów jest to wyraz pierwotny, oznaczający to, co dobre, świę...

Opracowanie pytan na egzamin z historii medycyny 2009

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 917
Wyświetleń: 6013

Akademia Medyczna we Wrocławiu HISTORIA MEDYCYNY Pytania egzaminacyjne Praca zbiorowa, Redakcja A. [2009] CZĘŚĆ I – str. 4-62 1. Nauczanie medycyny w Warszawie, Hiacynt Dziadkowski, Franciszek Dybek 2. Akademia Medyko - Chirurgiczna i Szkoła Główna Warszawska. Tytus Chałubiński, Wiktor Szokalski...

Treść z ćwiczeń z teoretycznych podstaw wychowania

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3052

ORTODYDAKTYKA- to dział dydaktyki, którego zadaniem jest ustalenie celów, zasad i procesów nauczania jednostek odchylonych od normy, jednostek upośledzonych. Celem ortodydaktyki jest przystosowanie procesu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych jednostki. Ortodydaktyka jes...

SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127

PRAWO KONSTYTUCYJNE SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008 Pojęcie ustroju państwa Zasada konstytucjonalizmu Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa Transformacja ustrojowa w Polsce Procedura zmiany konstytucji w RP Funkcje konstytucji Cechy szczególne konstytucji Charakter prawny i treść wstępu ...