Deoksyryboza właściwości - strona 3

Węglowodany cukry

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1540

. deoksyryboza). Ze względu na liczbę jednostek cukrowych w cząsteczce, węglowodany dzielą się na: cukry proste...

Model helisy DNA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

oplatają wspólną oś Zasady purynowe i pirymidynowe znajdują się wewnątrz, a fosrorany i reszty deoksyrybozy...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

o właściwościach kwasowych i akceptor protonu - cząsteczka o właściwościach zasadowych. Wiązanie to jest przyczyną...

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1659

nie współdziałają z NAD+ tylko z NADPH 48. pierwotna struktura białka ma następujące właściwości: Wiązania...

Proces fotosyntezy - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1197

* brak stabilności ujemnych cząstek elementarnych determinuje (określa) właściwości fotochemiczne...

Wykład - hydroliza DNA, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

' deoksyrybozy uniemoŜliwia powstanie cyklicznych fosforanów nukleozydów i jest podstawą oporności kwasów...