Deoksyryboza

Istota wiązania glikozydowego - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
  • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1827

-glikozydowe łączy np. rybozę lub deoksyrybozę z zasadą azotową. Jeśli reakcja tworzenia wiązania glikozydowego...

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

do wolnych zasad, rybozo-1-fosforanu (lub deoksyrybozo-1-fosforanu) Fosforybomutaza - izomeryzuje rybozo-1...

Wykład - hydroliza DNA, sem III

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Dariusz Kowalczyk
  • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

' deoksyrybozy uniemoŜliwia powstanie cyklicznych fosforanów nukleozydów i jest podstawą oporności kwasów...