Deoksyryboza wzór strukturalny

Węglowodany cukry

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1505

jednocześnie liczne grupy hydroksylowe, karbonylowe oraz czasami mostki półacetalowe. Ogólnym wzorem...

Podstawy Biochemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1890

wielu chorób MOLEKULARNY WZÓR ŻYCIA ( współzależność struktury i funkcji biocząsteczek ) Modele opisujące...

Model helisy DNA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

oplatają wspólną oś Zasady purynowe i pirymidynowe znajdują się wewnątrz, a fosrorany i reszty deoksyrybozy...

Przemiana azotowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 3325

organizmu: 1) Do syntezy białek ustrojowych (białka strukturalne, transportowe, enzymy) 2) Jako prekursory...

Wirusologia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

. Są to głównie białka strukturalne, lecz również enzymatyczne (polimerazy, odwrotne transkryptazy) oraz białka...

Związki organiczne komórki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 483

- przekształcana po izomeracji w glukozę PENTOZY * zbudowane z 5 atomów C * np. ryboza i deoksyryboza (składnik...