Deoksyryboza adenina

Kwasy nukleinowe - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Biochemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1190

pierścieni puryny jak adenina i guania. Zasady pirymidynowe - zawierają sześcioczłonowy pierścień o dwóch...