Deoksyryboza adenina

Kwasy nukleinowe - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099

pierścieni puryny jak adenina i guania. Zasady pirymidynowe - zawierają sześcioczłonowy pierścień o dwóch...