Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins - nagody Nobla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins - nagody Nobla  - strona 1 Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins - nagody Nobla  - strona 2 Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins - nagody Nobla  - strona 3

Fragment notatki:


BIOLOGIA Omów jedną z prezentowanych na wykładzie nagród Nobla (za co została ona przyznana? komu? opisz to uhonorowane dzieło, np. struktura DNA) i podaj przykłady gdzie ta wiedza wykorzystywana jest w naukach biologicznych.
1962 Francis Crick (W. Brytania) , James Watson (USA) i Maurice Wilkins (W. Brytania) - Medycyna - za odkrycie budowy kwasów nukleinowych i jej znaczenia dla mechanizmu przenoszenia informacji w organizmach żywych. Niewątpliwie "najważniejszy" Nobel z genetycznego (i biotechnologicznego) punktu widzenia. Na podstawie badań Maurice'a Wilkins'a (i Rosalind Franklin), dotyczących dyfrakcji promnieni rentgenowskich na DNA, James Watson i Francis Crick wydedukowali model budowy DNA - tzn. dwuniciową helisę. Stwierdzili, że DNA składa się z dwóch identycznych łańcuchów polinukleotydowych, które oplatają wspólną oś, łańcuchy ta biegną w względem siebie w przeciwnych kierunkach, średnica helisy wynosi 2,0 nm (nanometry), zasady purynowe (adenina i guanina) i pirymidynowe (cytozyna i tymina) znajdują się wewnątrz helisy, a reszty deoksyrybozy na zewnątrz, dwa łańcuchy łączą się ze sobą wiązaniami wodorowymi, przy czym adenina zawsze łączy się podwójnym wiązaniem z tyminą, a cytozyna - potrójnym - z guaniną, czyli, tworzą się tzw. komplementarne pary. Kolejność zasad w jednym łańcuchu nie jest niczym ograniczana - może zawierać dowolne ich kombinacje - a ściśle określona sekewncja niesie właśnie informację genetyczną. Nagroda Nobla z tego roku jest także przedstawiana jako jedną z większych porażek komiski, oraz wielkoą niesprawiedliwmość, a z tego względu, iż przy przyznawaniu nie wspomniano o Rosalind Franklin, a mającą wielki wkład w odkrycie - sam Crick przyznał, iż była "o dwa kroki od odkrycia struktury DNA" (w momencie przyznawania nagrody niestety już nie żyła, a nagrody nie są przyznawane pośmiertnie). 25. kwietnia 1953 roku na łamach tygodnika naukowego "Nature" ukazały się trzy prace opisujące budowę kwasu dezoksyrybonukleinowego - DNA, będącego podstawą dziedziczenia. Autorami najważniejszego artykułu byli James Watson i Francis Crick, dwa inne napisali Maurice Wilkins i Rosalind Franklin. Model stworzony przez Watsona i Cricka przedstawia DNA jako helisę, czyli spiralę dwóch zwiniętych w korkociągi wokół jednej osi łańcuchów. Zdaniem historyków nauki od tego czasu DNA zyskuje status "ikony". Nazywana przez badaczy Moną Lisą nauki cząsteczka DNA stanowi klucz do zrozumienia mechanizmów dziedziczenia w świecie organizmów żywych. Jednostką strukturalną każdego łańcucha jest tzw. nukleotyd, związek zbudowany z cukru dezoksyrybozy, reszt kwasu ortofosforowego oraz z jednej z czterech zasad: dwóch purynowych - adeniny (A), guaniny (G) oraz dwóch pirymidynowych - cytydyny © i tyminy (T). Cząsteczki dezoksyrybozy z resztami fosforowymi tworzą szkielet obydwu przeciwbieżnych łańcuchów fosforanowo-cukrowych, które są powiązane ze sobą przez pary komplementarnych zasad A-T i C-G.

(…)

… pokój do badań. Praca naukowców polegała głównie na dyskusjach teoretycznych, rozrysowywaniu modeli DNA na tablicy oraz tworzeniu modeli trójwymiarowych za pomocą różnokolorowych plastikowych kulek i drutów. Środowisko naukowe jest zgodne co do tego, że jeszcze nigdy w historii nauki nie dokonano tak poważnego odkrycia przy minimalnym wkładzie pracy doświadczalnej. W okresie swojej pracy Watson i Crick…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz