Genetyka - kod DNA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka - kod DNA - strona 1 Genetyka - kod DNA - strona 2 Genetyka - kod DNA - strona 3

Fragment notatki:


GENETYKA WYKŁAD 4 DNA - odkryte w końcu XIX w. - w grasicy zwierzęcej przez szwajcarskiego biochemika Miescher'a
- RNA - odkryte w komórkach drożdży
dowody na to, że DNA jest odpowiedzialny za dziedziczenie uzyskano metodami biologicznymi ( - związane z transofrmacją, metodą przenoszenia materiału genetycznego; inne sposoby jego przenoszenia to transdukcja i koniugacja*)
* patrz skrypty z ćwiczen nr X i XI
koniugacja - u bakterii typy płciowe: Hfr, F + oraz F - transdukcja - przenoszenie materiału genetycznego przy pomocy faga; przenoszone są b. małe cząsteczki
transformacja - materiał pobierany jest w postaci „nagiej” wprost ze środowiska przez ukompetentnione komórki biorcy; może odbywać się naturalnie lub w sposób sztuczny (transformacja indukowana)
można syntezować geny metodami fizykochemicznymi
w 1968 Khorana zrobił syntezę genu kodującego tRNA - dostał za to Nobla
właściwości DNA :
- maximum absorpcji przy 260 nm (promieniowanie UV - dlatego nim identyfikuje się DNA i dlatego UV może mutować DNA)
- tworzy kompleksy z bromkiem etydyny [Ethydium bromaid]
- podczas elektroforezy migruje w kierunku anody; duże DNA migruje wolniej na podstawie długości czasu migracji fragmentów DNA można wyznaczyć ich ciężar dowody na dziedziczenie DNA:
biologiczne
- 1928 Griffith uzyskał transformację u Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc)
doświadczenie Griffita:
komórki fazy S - mają otoczki (mają różne typy: 1,2,3)
komórki fazy R - szorstkie, bez otoczki
komórki gładkie bezotoczkowe
fazy S - wirulentne, powodują śmierć gospodarza
Griffith wszczepił myszom fazy R i S i gładkie bezotoczkowe
S - myszy ginęły R - myszy przeżywały następnie fazy S zabito w temp. 50-65 o C; myszy przeżywały
podano myszom R + zabite S - myszy padały (efekt letalny) zabite S przekazywały bakteriom R jakąś cechę (DNA), w wyniku czego przechodziły one w fazę S
wnioski:
fazy R i S mogą wzajemnie w siebie przechodzić
fazy zabite S przekazały fazom R cechy wirulencji
cecha ta musi być związana z materiałem genetycznym przekazanym na drodze transformacji
biochemiczne
- 1934 Avery: powtórzył transformację i wykazał metodami biochemicznymi DNA
9.9 objętości etanolu (służy do wytrącania DNA) zmieszano z DNA; tworzy się biała zawiesina (wytrącone DNA), którą wirowano i potem analizowano


(…)

… z Jamesem Watsonem (!) semikonserwatywna replikacja DNA - jedna nić zawiera w sobie informację dla syntezy drugiej nici (jest dla niej matrycą) po syntezie DNA mamy 1 starą nić i 1 nową w helisie DNA
lata 50. - Stahl i Messelsen wykorzystali do badań DNA izotop wodoru - tryt H3 i azotu - N15 wyznakowany DNA można zidentyfikować metodami autoradiograficznymi i metodą wirowania w gradiencie chlorcu cezu…
… potrzebne: - trifosoorany 4 nukleotydów
- primer (kilkanaście nukleotydów)
- polimeraza
- Mg2+ jako kofaktor stymulujący polimerazę pomyłka w replikacji zdarza się 1x na 109 przyłączonych nukleotydów ~ pomyłka powoduje mutację punktową
są mechanizmy naprawcze korygujące błędy (które jeżeli zawiodą - pojawia się mutacja)
KOD GENETYCZNY
- relacja między sekwencją nukleotydów w DNA a sekwencją aa [aminokwasów…
… przez jedne geny
- kilka hipotez powstania: 4 mld lat temu pojawił się z kosmosu (teoria panspermii sterowanej Cricka) cechy kodu genetycznego:
uniwersalny - obowiązuje wszystkie organizmy
są wyjątki - AUG - STOP (kodon nonsensowny); w mitochondrium - tryptofan
różnice w cytozynie: ~ 5-metylocytozyna - rośliny
~ 5-hydroksymetylocytozyna - fagi
trójkowy
1964 - Nierenberg dokonał syntezy wszystkich kodonów…

kwasy nukleinowe:
- DNA (+mitochondrialny i plastydowy)
- mRNA
- rRNA
- tRNA
RNA to także materiał dziedziczny - dla wirusów
nukleotydy - podstawowe jednostki DNA, tworzą długie nierozgałęzione łańcuchy (które mogą się składać nawet z miliardów nukleotydów)
~ połączone wiązaniami 3' 5' fosfodiestrowymi
zasady azotowe: puryny A G
pirymidyny C T U
~ puryna łączy się z pirymidyną: A=T; G≡C
obrazy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz