Biochemia - struktura makrocząsteczek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5460
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - struktura makrocząsteczek - strona 1

Fragment notatki:

Zawarte zagadnienia i pytania, m.in.: na czym polega stabilizacja struktur makrocząsteczek poprzez oddziaływania fizykochemiczne, siły entropijne – wyjaśnij ich naturę na przykładzie układu dwufazowego: olej – woda, funkcje i klasyfikacja cukrów, wyjaśnij co oznaczają określenia: forma piranozowa, forma furanozowa, enancjomery, anomery, fruktany – budowa i funkcja, lipidy, kwasy tłuszczowe ω-3 (omega-3): definicja, przykłady, znaczenie biologiczne, czym są „dobry” i „zły” „cholesterol”, aminokwasy białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe, enzymy, oddychanie, metabolizm związków organicznych zawierających azot, kwasów nukleinowych i białek.

Notatka pozwoli na opanowanie zagadnień do egzaminu z biochemii. Ponadto została już wypróbowana, czego efektem było zdanie egzaminu w pierwszym terminie.


Termodynamika biochemiczna
1.1 Warunki samorzutności procesu: - suma energii układu i otoczenie wzrasta, - zachodzi bez dopływu energii z zewnątrz, - obniżeniu ulega energia swobodna cząsteczek
1.2 Wyjaśnij mechanizm dzięki którym w organizmach żywych zachodzą samorzutnie reakcje syntezy: Wszystkim procesom biochemicznym towarzyszy spadek energii swobodnej. Zachodzenie reakcji syntezy polega na tym, że jednocześnie spada energia swobodna substratów jakimi najczęściej są ATP lub zredukowane koenzymy;NADH,NADPH,FADH2
1.3 Rola związków o wysokiej energii wewnętrznej (ATP, NADPH i.t.p) w metabolizmie: ATP- stanowi nośnik informacji chemicznej używanej w metabolizmie komórek. Powstaje jako magazyn energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego. NADPH- wytwarzany jest w szlaku pentazofosforanowym.NADPH zwiększa produkcję metabolitów glikozy.Bierze udział w syntezie lignin, flawonoidów, zw.fenolowych, aminokwasów aromatycznych. NADP+- NADPH jest wytwarzany przez reduktazę ferredosyna NADP+ w fazie jasnej fotosyntezy
1.4 Wyjaśnij dlaczego makrocząsteczki biologiczne samorzutnie porządkują swoją strukturę: Było to możliwe dzięki temu,że w trakcie porządkowania materii czym niewątpliwie było tworzenie prakomórek obniżana była entropia wody. Takie układy mogły zacząć funkcjonować jako układy izolowane , czyli były w stanie pobierać energię z zewnątrz.1.5 Na czym polega stabilizacja struktur makrocząsteczek poprzez oddziaływania fizykochemiczne.Struktura (kształt) cząsteczek wynika ściśle z ich budowy chemicznej i jest efektem minimalizowania energii swobodnej cząsteczki poprzez obniżenie jej energii wewnętrznej (w tym samym czasie entropia spada). ODDZIAŁYWANIA WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE OBNIŻAJĄ ENERGIĘ WEWNETRZNĄ SILNIEJ NIŻ ENTROPIĘ. 1.6 Wymień typy oddziaływań stabilizujących strukturę makrocząsteczek: - wiązania kowalencyjne, - oddziaływania pomiędzy jonami, - siły Van der Waalsa, -oddziaływania specyficzne , - wiązania wodorowe , -oddziaływania hydrofobowe 1.7 Scharakteryzuj siły Van der Waalsa: Siły Van der Waalsa: wzajemne oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy dipolami cząsteczkowymi. Siły te opisuje ; Efekt Keesona - uśredniona energia oddziaływań dla różnych orientacji dipoli w oddziaływaniach pomiedzy dipolami Efekt Debye' a - cząsteczka o trwałym momencie dipolowym może wyidukować w cząsteczce niepolarnej moment dipolowy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz