Denitryfikacja w warunkach tlenowych

note /search

Obieg węgla i azotu- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2597

. Amonifikacja nie wymaga udziału tlenu i może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych...

Usuwanie azotu-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

mikrobiologiczne utlenienie azotu amonowego do azotanów, zachodzi w dwóch etapach i wymaga warunków tlenowych...

Wykład - cykl geometrmiczny

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

. W warunkach naturalnych zmiany te wiążą się gł. z przekształceniem środowiska, prowadzący do rozwinięcia...

Reaktory i kinematyka-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1477

do reaktora w którym na przemian wytwarzane są warunki tlenowe i niedotlenione, mechanicznie przebiegają...