Reaktory i kinematyka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

REAKTORY SBR (reaktor sekwencyjny)
Fazy pracy sekwencyjnej reaktora biologicznego 1.Faza wstępna : ścieki surowe dopływają do reaktora;2.Faza mieszania i napełniania - ścieki surowe nadal dopływają do reaktora w którym na przemian wytwarzane są warunki tlenowe i niedotlenione, mechanicznie przebiegają procesy nitryfikacji i denitryfikacji; 3.Faza końcowa - kończą się procesy technologiczne i poziom ścieków zbliża się do maksymalnego 4.Faza sedymentacji - wstrzymana jest praca urządzenia napowietrzająco - mieszającego, rozpoczyna się proces sedymentacji osadu i klarowanie ścieków5.Faza dekantacji i usuwania osadu nadmiernego - następuje pompowa lub stateczna dekantacja ścieków, po zakończeniu dekantacji usuwany jest osad nadmierny
REAKTOR PORCJOWY Z ZASILANIEM BEZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Cykl pracy reaktora porcjowego:
-napełnienie - ścieki surowe dopływają do reaktora; -mieszanie - bez dopływu tlenu, warunki anaerobowe napowietrzanie - doprowadzenie tlenu i nitryfikacja; -reakcja - mieszanie bez dopływu tlenu, denitryfikacja -sedymentacja - osad na dnie -dekantacja; -postój - odprowadzanie osadu nadmiernego
REAKTOR PORCJOWY Z ZASILANIEM CHWILOWYM ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM
Ocena zdolności sedymentacyjnych osadu czynnego; próba osadowa - objętość osadu po 0,5 h sedymentacji w cylindrze o pojemności 1 litra powinna wynosić max 500 cm3; -indeks osadu; Io=Vos/MOS [cm3/g.sm]
KINEMATYKA REAKCJI ENZEMATYCZNYCH
kierunki przemian metabolicznych utlenianie (katabolizm); -biosynteza (anabolizm); -r. egzoenergetyczna r. endoenergetyczna; -enzymy indukcyjne enzymy represyjne
Schemat reakcji enzymatycznej
KINETYKA OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO
W procesie oczyszczania zmianie ulegają: stężenie zanieczysz S ilość biomasy X Równanie Monoda
- bez inhibicji μ=μmax*S/Ks+S
- z inhibicją kompetycyjną
- z inhibicją niekompetycyjną
- z inhibicją substratową
inhibicja to spowolnienie reakcji
I - stężenie inhibitoraK - stała inhibicji
WSPÓŁCZYNNIKI KINETYCZNE
-współ.charakteryzujące przyrost osadu
Yt, Yobs, Kd współ. charakteryzujące szybkość usuwania zanieczyszczeń μmax i Ks lub qmax i Ks ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz