Procesy biologicznego oczyszczania ścieków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy biologicznego oczyszczania ścieków - strona 1

Fragment notatki:

Procesy biologicznego oczyszczania ścieków  Dlaczego mówimy, że procesy biol. są podstawowym sposobem oczyszczania ścieków  zanieczyszczonych materią organiczną?  1.  podczas biol. oczyszczania uzyskujemy wysoką redukcję BZT (96-98%) i ChZT (BZT  na odpływie – kilka mg, ChZT na odpływie – kilkadziesiąt mg)  2.  wysoka redukcja zw. azotowych (70-85% redukcji Nog)  3.  istnieją biol. metody oczyszczania usuwające fosfor (do 90% redukcji)  Metody biologiczne     wykorzystujące biomasę zawieszoną – osad czynny i inne    wykorzystujące biomasę osiadłą – złoża biologiczne i inne  Osad czynny     metoda biol. oczyszczania z biomasą zawieszoną    wyłącznie warunki tlenowe w bioreaktorach – usuwanie zanieczyszczeń i  denitryfikacji    warunki tlenowe i beztlenowe w bioreaktorach – wielofazowy proces osadu czynnego,  usuwanie zanieczyszczeń, nitryfikacjadenitryfikacja, usuwanie fosforu    charakterystyczny zespół mikroorganizmów dla danej sekwencji bioreaktorów    napowietrzanie i mieszanie ścieków z osadem czynnym a następnie oddzielenie ich    oddzielanie w procesie sedymentacji grawitacyjnej, ponieważ osad czynna składa się z  kłaczków łatwo sedymentujących    bakterie – główny składnik kłaczków:  o  utleniające zw. org. - heterotroficzne  o  denitryfikacyjne – heterotroficzne (fakultatywne)  o  akumulujące fosfor (bio-P) – heterotroficzne  o  nitryfikacyjne (nitryfikanty) – chemoautotrofy  o  okresowo bakterie nitkowate – heterotrofy (pogarszają sedymentację)    inne mikroorg. - pierwotniaki itp.    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz