Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego poprzez usuwanie azotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego poprzez usuwanie azotu - strona 1

Fragment notatki:

Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego poprzez usuwanie azotu Nitryfikacja - proces polegający na utlenianiu azotu amonowego do azotanów w warunkach tlenowych zachodzący w reaktorach wielostrefowych wykorzystywanych przy technologii usuwania ze ścieków związków węgla, fosforu i azotu. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny. Proces dokonywany przez samożywne bakterie glebowe
Denitryfikacja - reakcja chemiczna, proces redukcji azotanów do azotu.
Redukcja azotanów do azotynów to denitryfikacja częściowa a denitryfikacja do azotu atmosferycznego to denitryfikacja całkowita. Proces ten jest przeprowadzany przez różne bakterie jako jedna z postaci oddychania beztlenowego.
W transporcie oraz przemyśle zaczęto stosować coraz bardziej efektywne filtry NOx, w związku z zaostrzeniem się norm dotyczących emisji Nox Redukcja katalityczna stosowana w procesach usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych polega na redukcji tlenków azotu za pomocą amoniaku, tlenku węgla lub węglowodorów w obecności katalizatorów. W samochodach stosuje się coraz bardziej efektywne katalizatory, w najbliższym czasie przewiduje się przejście na normę Euro VI, która ogranicza wydzielanie tlenków azotu o 80 %. Związane jest to z dominującą rolą transportu w wytwarzaniu Nox The BioDeNOx process:
BioDeNOx jest procesem biotechnologicznym pozwalającym usuwać Nox z gazów przemysłowych. Jest zintegrowanym fizyczno-chemicznym i biologicznym procesem gdzie reakcje mikrobiologiczne przeplatane są reakcjami chemicznymi.
W pierwszym etapie NOx jest wytrącany z gazu , w etapie drugim redukowany przez bakterie do N2 przy etanolu jako dawcy elektronu. Założenia procesu sa proste, lecz przy wystapieniu bardzo dużej ilości równoległyc reakcji i mikrobowycg przekształceń cały proces jest skomplikowanym kompleksem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz