Jednoczesne usuwanie SO2 i NOX - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednoczesne usuwanie SO2 i NOX - wykład - strona 1

Fragment notatki:

  Jednoczesne usuwanie SO2 i NOX  Jednoczesne usuwanie SO2 i NOX  może być prowadzone na mokro bądź sucho.  Procesy suche oparte są na:  - selektywnej redukcji katalitycznej NOX za pomocą amoniaku i adsorpcji SO2 na węglu  aktywowanym,  - selektywnej redukcji katalitycznej NOX za pomocą amoniaku i reakcji SO2 z CuO,  - adsorpcji obu tlenków na sorbentach stałych lub ciekłych suszonych podczas sorpcji,  - jonizacji zanieczyszczonego strumienia spalin w obecności NH3.  Metody te charakteryzują się brakiem odpadów, jednak wadę stanowi konieczność  uprzedniego, dokładnego odpylania gazów, wysoki koszt NH3, możliwość emisji do  atmosfery NH3 i siarczynów, wysokie temperatury procesu.      Procesy mokre polegają na:  - absorpcji NOX, SO2 i redukcji w fazie ciekłej NOX doN2 za pomocą siarczynu,  - absorpcji NOX, SO2 i utlenieniu ich do azotanów i siarczanów,  - utlenianiu NO do NO2 w fazie gazowej i absorpcji NO2 do NO3-.  Zaletą procesów mokrych jest niewrażliwość na zapylenie gazów, wysoki stopień  odsiarczania i usunięcie NOX do ok. 90%, a wadą jest wysoki koszt ogólny,  skomplikowana aparatura procesowa, obecność azotanów i innych produktów ubocznych  w ściekach.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz