Dehydrogenazy - strona 5

note /search

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2849

współpracujących z odpowiednimi dehydrogenazami : Oksydazą α-aminokwasową (deaminacja aminokwasów) Oksydazą...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1757

(tylko jeden enzym dehydrogenaza bursztynianowa jest związana z wewnętrzną błoną mitochondrialną).polega...

testy z biochemii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2072

produkt reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę jabłczanową jest jednocześnie substratem reakcji...

Drzewa filogenetyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy bioinformatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

i pozyskad z bazy NCBI sekwencje podjednostki 2 dehydrogenazy NADH (ND2) dla 15 gatunków ssaków (po 3...

Biochemia, Testy przykładowe cz3

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1701

wartość Km=1,2*10^2 M/l a) inhibitora niewspółzawodniczego b) dehydrogenazy bursztynianowej c...

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1778

produkt reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę jabłczanową jest jednocześnie substratem reakcji...

Antymetabolity - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Farmakologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1631

foliowego. Stosowany w chorobach nowotworowych. Wiąże się 10tyś. Razy silniej z dehydrogenazą tetrafolianową...