Dehydrogenazy - strona 5

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2660

współpracujących z odpowiednimi dehydrogenazami : Oksydazą α-aminokwasową (deaminacja aminokwasów) Oksydazą...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1722

(tylko jeden enzym dehydrogenaza bursztynianowa jest związana z wewnętrzną błoną mitochondrialną).polega...

Bakterie kwasu octowego- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4081

lub parami Ruchliwe (urzęsione, polarne) lub nie Preferują środowisko kwaśne Brak dehydrogenazy...

testy z biochemii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2058

produkt reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę jabłczanową jest jednocześnie substratem reakcji...

Drzewa filogenetyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy bioinformatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

i pozyskad z bazy NCBI sekwencje podjednostki 2 dehydrogenazy NADH (ND2) dla 15 gatunków ssaków (po 3...

Biochemia, Testy przykładowe cz3

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1680

wartość Km=1,2*10^2 M/l a) inhibitora niewspółzawodniczego b) dehydrogenazy bursztynianowej c...

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1736

produkt reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę jabłczanową jest jednocześnie substratem reakcji...

Antymetabolity - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1582

foliowego. Stosowany w chorobach nowotworowych. Wiąże się 10tyś. Razy silniej z dehydrogenazą tetrafolianową...