Dehydrogenazy - strona 6

Wykład - izoenzymy i heteroenzymy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3906

jest tu zastosowanie miedzynarodowego kodu enzymatycznego. Przykładowo dehydrogenaza mleczanowa LDH wystepuje w 5...

Glikoliza - Dekarboksylacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1715

dehydrogenazą pirogronianową, zlokalizowaną w macierzy mitochondrialnej. W przebiegu tego procesu pirogronian...

Pytania egzaminacyjne - enzymologia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Barbara Staszczak
 • Enzymologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

sekwencyjny dehydrogenaza alkoholowa 11. DNAzy i abzymy 12. budowa witaminy B12 13. kompleksy syntazy kw...

Glukoneogeneza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1393

redukowany do jabłczanu przez dehydrogenazę jabłczanową - enzym działa odwracalnie, również w cyklu Krebsa...

Przemiany aminokwasów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2394

+ NAD(P)++ H2O ↔ kw 2-oksoglut + NH4+ NAD(P)H + H+ E-dehydrogenaza glutaminowa D.o.nieodwracalna...

Faza ciemna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1477

3fosfoglicerynowy dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego REGENERACJA 1-4 izomeraza triozofosforanowa 1-5...