Glukoneogeneza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Glukoneogeneza-opracowanie - strona 1 Glukoneogeneza-opracowanie - strona 2 Glukoneogeneza-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GLUKONEOGENEZA: - synteza cukrów de novo, z prostych metabolitów niecukrowych
- jest w pewnym sensie odwróceniem glikolizy
- glukoneogeneza ma trochę szersze znaczenie, bo dotyczy syntezy glukozy nie tylko z pirogronianu, ale z różnych innych związków niecukrowych
- glukoneogeneza jest niby odwróceniem glikolizy, ale jak rozpatrzymy po kolei glikolizę, to widzimy, że wszystkie reakcje poza trzema są odwracalne
- Nieodwracalne reakcje glikolizy:
- aby było możliwe zajście glukoneogenezy - przekształcenie pirogronianu w glukozę - musi zajść obejście tych reakcji
- Obejście w glukoneogenezie:
- pirogronian przy udziale enzymu, karboksylazy pirogronianowej, i cząsteczki CO2 ulega karboksylacji, powstaje czterowęglowy, dikarboksylowy α-ketokwas - szczawiooctan, ta reakcja jest energetycznie kosztowna i musi być sprzężona z hydrolizą ATP do ADP i Pi - szczawiooctan przy udziale enzymu, karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej, i GTP jako źródła energii - reszta fosforanowa z rozpadającego się GTP jest przekazywana na powstający fosfoenolopirogronian - powstaje cząsteczka fosfoenolopirogronianu
- reakcja jest w sumie bardzo kosztowna - 2 mole ATP na 1 mol pirogronianu, zachodzi dwuetapowo
- z pirogronianu powstaje szczawiooctan w matrix mitochondrialnej, ta reakcja, jak i synteza karbamoilofosforanu, wymaga CO2 i ATP - oba te związki są łatwo dostępne w matrix mitochondrialnej - CO2 powstaje np. w cyklu Krebsa, a ATP w fosforylacji oksydacyjnej
- wszystkie dalsze reakcje glukoneogenezy toczą się już na terenie cytoplazmy, glukoneogeneza jest przykładem procesu metabolicznego, który częściowo zachodzi w jednym przedziale, częściowo w innym, jak cykl mocznikowy
- szczawiooctan nie może swobodnie przenikać przez wewnętrzną błonę mitochondrialną, więc jest na terenie matrix redukowany do jabłczanu przez dehydrogenazę jabłczanową - enzym działa odwracalnie, również w cyklu Krebsa - jabłczan ma specjalny nośnik, nośnik kwasów dikarboksylowych, i na terenie cytoplazmy działa inna formy dehydrogenazy jabłczanowej, która utlenia jabłczan do szczawiooctanu - reakcja odwracalna
- na terenie cytoplazmy szczawiooctan podlega drugiej reakcji katalitycznej przez karboksykinazy fosfoenolopirogronianową, powstaje fosfoenolopirogronian
- obejście pozostałych dwóch reakcji - 2. i 1. - jest bardzo proste, są one zastąpione innymi reakcjami
- fruktozo-1,6-bifosforan ulega hydrolizie przy udziale enzymu z grupy fosfataz - fosfataza 1,6-bisfosforanowa - w wyniku czego hydrolitycznie odszczepiana jest reszta fosforanowa z pozycji 1.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz