Dźwięczność

Fonologia - fonemy i ich warianty (wykład)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krystyna Waszak
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4438

tej samej cechy Relacja między nimi: A:A+x - dźwięczność: bezdźwięczność, np. f:v, t:d, ś:ź, k:g - ustność...

Fonetyka i fonologia (wykład)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krystyna Waszak
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3780

- dźwięczność: bezdźwięczność, np. f:v, t:d, ś:ź, k:g - ustność, nosowość, np. b:m, d:n - opozycje gradualna...

Emisja glosu

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Emisja głosu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4298

na dźwięczność mowy. Głos bez tego rezonansu jest matowy i głuchy, pozbawiony blasku czyli metalu. Nasada...

Dojrzałość szkolna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

słuchowym dziecko winno odróżniać nie tylko poszczególne głoski , ale i stopień ich dźwięczności, czas...

Kultura - wzory i przemiany

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

- najważniejsza, nierozrywalna cząstka wyrazu; nie jest samodzielnym nosicielem znaczenia; opozycja dźwięczność...

Zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

kreski nas spółgłoskami, odróżnienie a, e pochylonego i zwykłego. Dźwięczność i bezdźwięczność oznaczył...

Historia języka polskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Język polski
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1624

kreski nas spółgłoskami, odróżnienie a, e pochylonego i zwykłego. Dźwięczność i bezdźwięczność oznaczył...