Dźwięczność - strona 2

Nurt lingwistyczny w poezji polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

spółgłoski tracą swoją dźwięczność lub bezdźwięczność, sufiksy przyłączają się lub odłączają od słów, słowa...

Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jolanta Łęczycka
 • Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

dźwięczności ( pb kg itp. ) - błędy gramatyczne - gubienie, zniekształcanie końcówek ( om, on, en.. ) - brak...

Językoznawstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Drzazgowska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 7161

nacechowane i nie nacechowane  zasada binarności. (+ nosowość, - nosowość, + dźwięczność, - dźwięczność...

Pozytywizm - twrczość Adama Asnyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

., co w efekcie przynosi miłe brzmienie i metaliczną dźwięczność wierszy. Asnyk mało troszczy się jednak o rytmikę...

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4774

, g i ich zmiękczenia) realizowana jest jako [ŋ] Charakterystyka upodobnień ze względu na dźwięczność...

Podstawy terapii część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2261

. tracącymi dźwięczność, w różnicowaniu i-j, w stosunku do osi pionowej (p-b, b-d) lub Zniekształcenia Pisanie...

Polonistyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3591

istotne, takie jak: - dźwięczność ( dźwięczne, bezdźwięczne ) - miękkość ( twarde, miękkie ) - miejsce...

Humanizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

się one różnią, jakimi cechami: dźwięczność, bezdźwięczność itd. i opisywali system, przynajmniej tą część...