Czynność konwencjonalna przykłady - strona 4

Czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

faktyczne, doniosłe prawnie, konwencjonalne) Czynności prawne mogą być: 1. Jednostronne (np. testamenty...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

 Przedmiotowe – miejsce, czas działania Czynności konwencjonalne  Czynnośd – wieloraka interpretacja  Czyn...

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

czynności konwencjonalnej, to inne podmioty będą miały obowiązek na tę czynność zareagować, poprzez tę...

Metody projektowania badania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

, kosztów i wartości informacji oraz czynności służących zebraniu, analizie i prezentacji danych niezbędnych...

Stosowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

mu przez normę prawną upoważnienia do dokonania określonej czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie...