planowanie rozwoju regionalnego - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
planowanie rozwoju regionalnego - zadania - strona 1 planowanie rozwoju regionalnego - zadania - strona 2 planowanie rozwoju regionalnego - zadania - strona 3

Fragment notatki:


Wymagania do zadań: w temacie e-mail podać: PRZ nazwisko/ grupa/ rodzaj studiów (dzienne, zaoczne) punkt 1-3 przesłać w jednym pliku w następującej kolejności: 1.TESTY 2.Plan rozwoju zawodowego 3. Na końcu testów zamieścić REFERAT nt „Studia turystyczne na europejskich / międzynarodowych uczelniach” Wymagania do referatu : ( 5-10 stron, TNR, 12 pkt, odstęp pojedynczy, zdjęcia atrakcji turystycznych regionu, miasta, uczelni, adres stron internetowych, z których korzystano w trakcie przygotowywania referatu oraz data dostępu do strony, np. 06.10.2012) Zadnia należy przesłć e-mail: wtalejzb@cyf-kr.edu.pl Bozena.alejziak@awf.krakow.pl do 20.XII.2012 r. Zajęcia nr 1 - Zadania do wykonania - przesłać e-mail do 20.GRUDZNIA 2012 ĆWICZENIE. Przedstawienie się. Wykorzystując niżej przedstawiony rysunek przedstaw samego siebie. Kolejne części rysunku uzupełnij w następujący sposób: Część 1 : Jak spędzam czas wolny. Część 2 : Coś, co zrobiłem ostatnio i z czego jestem bardzo dumny. Część 3: Moja najdoskonalsza umiejętność zawodowa. Część 4: Najważniejsze wyzwanie, które stoi przede mną w najbliższych sześciu miesiącach. Proporzec : Tutaj należy umieścić własną dewizę życiową.
To proste ćwiczenie może ułatwić znalezienie odpowiedzi na pytania: kim jestem i kim chcę być. 1 2 3 4 Źródło: M.Hornby, Ja też to potrafię, 36 ćwiczeń, dzięki którym zdobędziesz upragnioną pracę, Wyd. PSB, Kraków 1995, s. 22.
ARKUSZ SAMOOCENY Diagnoza stanu obecnego oraz określenie celów osobistych i zawodowych Nazwisko i imię WIEDZA (wykształcenie, I,II,III kierunek studiów, studia zagraniczne, stypendia, przedmioty, które mnie interesują (zaliczone np. na ocenę dobrą) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (Jakie języki, stopień zaawansowania, certyfikaty) KURSY (branżowe, hobbystyczne, inne)

(…)

… psychologiczno-pedagogicznej, doradca zawodowy, kierownik budowy, ksiądz, bibliotekarz, kadrowiec, pracownik rekreacji, pielęgniarka, dozorca - ale często brakuje mu uzdolnień technicznych i naukowych.
Określany jest jako: współczujący
współpracujący
przyjazny uczynny
idealista
uprzejmy
cierpliwy odpowiedzialny
towarzyski
wyrozumiały
serdeczny
taktowny Osobę tę cechuje: otwartość na kontakty z ludźmi, chęć…
… i zawodowo czynnościami wykonywanymi na zewnątrz, mechanicznymi i fizycznymi
woli pracować z przedmiotami, rzeczami i zwierzętami niż z teoriami, danymi, ludźmi,
zwykle wykazuje zdolności mechaniczne i sprawność fizyczna
lubi budować, kształtować, przerabiać i naprawiać przedmioty w swoim otoczeniu,
lubi posługiwać się narzędziami i urządzeniami oraz obserwować wymierne rezultaty,
jest wytrwałym…
… zdyscyplinowany, dokładny i systematyczny
wierzy w swoje zdolności intelektualne, ale często czuje się niezręcznie w sytuacjach społecznych
zazwyczaj brakuje mu cech przywódczych i umiejętności wywierania wpływu
w relacjach interpersonalnych zachowuje się przeważnie wstrzemięźliwie i formalnie
najczęściej nie jest ekspresyjny emocjonalnie i czasami sprawia wrażenie nieuprzejmego.
Typ artystyczny
jest twórczy…
… bez nadzoru
jest impulsywny w zachowaniu
przywiązuje duże znaczenie do piękna i do wartości estetycznych
zwykle jest emocjonalny i ma skomplikowana osobowość
lubi sytuacje abstrakcyjne i sytuacje nieustrukturalizowane
nie funkcjonuje dobrze w sytuacjach mocno uporządkowanych i usystematyzowanych
szuka u innych akceptacji i aprobaty lecz często unika bliskich relacji interpersonalnych, uważając…
… i konsultanta
w relacjach interpersonalnych umie wyrażać swoje uczucia i oddziaływać na innych
lubi zwracać na siebie uwagę i w grupie znajdować się blisko centrum
jest idealistyczny wrażliwy i sumienny wobec życia i wobec innych
lubi rozważać zagadnienia filozoficzne, jak natura i cel życia, religia, moralność
nie lubi mieć do czynienia z maszynami i danymi ani wykonywać zadań ściśle zorganizowanych…
…, pieniądze, posługiwać się narzędziami i maszynami.
TYP BADAWCZY (informacje)
Typowi badawczemu odpowiadają takie zawody badawcze jak: biolog, fizyk, matematyk, geolog, meteorolog, agent ubezpieczeniowy, programista, ekonomista, laborant, lekarz często brakuje mu zdolności przyrodniczych. Określany jest jako: ostrożny analityczny
złożony
krytyczny
niezwykły niezależny intelektualista
skierowany na siebie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz