Legislacja administracyjna - zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legislacja administracyjna - zagadnienia wstępne  - strona 1

Fragment notatki:


Legislacja administracyjna - doktryna coraz częściej posługuje się tym terminem. Czyni to jednak intuicyjnie, bowiem nie określa konkretnie desygnatu tego terminu. Problem optymalnego znaczenia terminu legislacja administracyjna jest istotny - tak zbyt szerokie jak i zbyt wąskie pojecie komplikuje opis charakteru udziału administracji w tworzeniu prawa .
W teoretyczno prawnych analizach dotyczących tworzenia prawa, decyzyjne procesy prawodawcze obejmują czynności faktyczne i konwencjonalne, składające się na przygotowanie i opracowanie projektów aktów normatywnych, następnie aktów stanowienia oraz aktów ogłaszania ustanowionego prawa. Poszczególne procesy prawodawcze są prawnie regulowane normami o różnej mocy prawnej. Te zawierają reguły , które pozwalają rozpoznawać co jest, a co nie jest obowiązującym prawem. Akt stanowienia prawa aktualizuje kompetencje prawodawczą wyznaczoną normami zawartymi w Konstytucji lub ustawie i to zarówno ustrojowej jak i tez materialnej. Ważne dokonanie aktów stanowienia prawa co jest czynnością konwencjonalna ukształtowaną prawnie, bowiem prawo mówi co i w jakiej formie może być prawem. Stanowi to konieczny, ale nie wystarczający warunek wejścia w życie ustanowionego prawa. Konieczne jest urzędowe ogłoszenie- dlatego też termin legislacja administracyjna będzie oznaczał: Przygotowywanie i opracowywanie projektów aktów normatywnych.
Akty stanowienia prawa.
Urzędową publikację prawa, za która prawną odpowiedzialność ponoszą organy administracji publ.
Każda z tych propozycji jest cząstkowa , w nieuprawniony sposób zawęża pojęcie legislacji administracyjnej. Należy zatem te propozycje traktować jako cząstkowe i wzajemnie się dopełniające się bo tylko takie ujęcie pozwala opisywać i wyjaśniać zjawisko administartywizacji prawa. Administratywizacja prawa - zakres w jakim administracja publiczna bierze udział w tworzeniu prawa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz