Legislacja administracyjna - wykład - Konstytucja RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legislacja administracyjna - wykład - Konstytucja RP - strona 1

Fragment notatki:

Co to jest legislacja administracyjna i jaki ma zakres - wykład 1 Zapamiętać: Konstytucja RP została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Legislacja administracyjna: -legislatio - tworzenie prawa;
-prawodawstwo;
-Wszystko co wiąże się z tworzeniem prawa i ma swoje źródło w organach administracji publicznej;
-Trwa od powstania pomysłu do uchwalenia prawa;
Legislacja administracyjna dzieli się na: -legislacja konstytucyjna Obejmuje wszelkie akty prawne rangi konstytucyjnej, a więc Konstytucję i ustawy rangi konstytucyjnej, które aktualnie w Polsce nie obowiązują(np. tzw. Mała Konstytucja). -legislacja ustawowa obejmuje ustawy i ma charakter podstawowy , gdyż kreowanie jakichkolwiek praw i nakładanie obowiązków może być dokonywane - poza Konstytucją RP - tylko na tym poziomie. -legislacja delegowana obejmuje akty wydawane przez różne podmioty państwowe na podstawie ogólnego lub szczegółowego upoważnienia ustawowego. W jej zakres wchodzą rozporządzenia, zarządzenia, uchwały, instrukcje, regulaminy.
-legislacja autonomi czna obejmuje całość regulacji tworzonych przez podmioty pozapaństwowe. Publiczne (np.: jednostki samorządu terytorialnego czy zawodowego) i prywatne(np.: uchwały stowarzyszeń, prawo kanoniczne w kościele).
-legislacja międzynarodowa *Prawo wtórne UE (prawo tworzone przez organy UE)
*Prawo międzynarodowe
Legislator na tle ustawy o służbie cywilnej.
-Opracowywanie projektów aktów prawnych na podstawie założeń merytorycznych i wytycznych kierownika uprawnionego organu.
-Legislator powinien posiadać wiedzę pozwalającą na opiniowanie aktów normatywnych opracowanych przez inny organ.
-Zadaniem legislatora jest przygotowywanie aktualizacji aktów normatywnych
-Sporządzanie jednolitych aktów
-Śledzenie orzecznictwa sądowego.
Radca prawny Opiniuje akty prawne pod względem formalno-prawnych w jednostkach samorządu terytorialnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz