Część mowy - strona 3

Komplet notatek z wiedzy o języku

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Iwona Benenowska
  • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

rodzaj: nauczyciel i nauczycielka to dwa odrębne leksemy). Przy innych częściach mowy, np. przymiotnikach...

Fleksja a słowotwórstwo-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2800

- dla rzeczowników kategoria syntaktyczna, dla pozostałych części mowy to kategoria fleksyjna, sygnalizująca...

Polonistyka część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ewa Kozak-Czyżewska
  • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3479

) – Pisownię reguluje przyjęta wcześniej umowa ( np. pisownia „nie” z różnymi częściami mowy), a także pisownia...

Wykład - XII wiek

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

) jest wyrazem, częścią mowy (sermo, sfera konceptualna, a nie bytowa). Tylko stworzone przez człowieka słowo...