Ciek wodny - strona 11

Wykład - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
 • Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

i drenaże, regulacje cieków wodnych, zmiany szaty roślinnej(wylesienia), odwodnienie odkrywek i kopalń...

Charakterystyka Bieszczad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

ten cechuje asymetria soków: południowe zbocza są znacznie stromsze i mają większą wysokość względną. Cieki...

Naturalne kataklizmy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

, Powódź - przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach...

Organizacja procesu technologicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Adam Duda
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

niewielkich cieków wodnych i budowa rowów nawadniających i odwadniających; 4 ) szczegółowe: a) zabiegi...

Przegl_dy techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

obiektów budowlanych: – drogi, – zakłady przemysłowe, – linie komunikacyjne, – cieki wodne, – kopalnie...

Ścieki przemysłowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe...

Zanieczyszczenia wód - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

początek ciekom wodnym lub zasilają je. • Wyniki badań wód podziemnych w 2001 roku wykazały, że brak...