Ciek wodny - strona 12

Odnawialne źródła energii

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2765

budowy elektrowni cieplnych, a ich budowa zazwyczaj związana jest z koniecznością regulacji cieków...

Bioróżnorodność-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Joanna Barbara Jadczak
  • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2870

i cieki wodne są zagłębienia dna, gdzie zawsze utrzymuje się woda. W miejscach tych mogą one przeżyć okres...

Wał Trzebnicki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Sergiusz Toczek
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520

lub dolinach erozyjnych. Mady wypełniają dna dolin rzecznych, tworząc wąskie pasma wzdłuż cieków wodnych...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geomorfologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

niszczącego wpływu ruchu wirowego wody płynącej na dno cieku wodnego. Polega ono na drążeniu zagłębień w dnie...