Projekt instalacji do wykorzystania odpadów w technologi podsadzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt instalacji do wykorzystania odpadów w technologi podsadzania - strona 1 Projekt instalacji do wykorzystania odpadów w technologi podsadzania - strona 2 Projekt instalacji do wykorzystania odpadów w technologi podsadzania - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Projekt instalacji do wykorzystania odpadów w technologii podsadzania
Sprawdzający:
Wykonała:
Założenia projektowe:
Istniejący układ wyrobisk górniczych scharakteryzowany jest następującymi wielkościami:
Długość wyrobisk [m]
Nachylenie wyrobisk [º]
l1 520
α1 90
l2 630
α2 0
l3 140
α3 -15
l4 430
α4 0
l5 180
α5 20
l6 200
α5 -5
l7 460
α7 0
l8 150
α8 15
l9 340
α9 0
l10 160
α10 -10
l11 250
α11 0
Wydajność podsadzania:
Qp = 440 ÷ 470 [m3/h]
Średnica rurociągu podsadzkowego:
D = 0,185 [m]
Rodzaj materiału podsadzkowego:
d = 50 [mm] - piasek + skała płonna + odpad drobnofrakcyjny
Dane ściany:
- długość ls = 170 [m]
- wysokość hs = 2,6 [m]
- krok podsadzania kp = 5,4 [m]
Obliczenia podstawowych parametrów podsadzania hydraulicznego należy wykonać:
Metodą Adamka, Metodą Jariege'a, Metodą statystyczną, Metodą analityczno-empiryczną. Dla zaprojektowanej instalacji podsadzkowej sporządzić profil hydrauliczny, dokonać graficznej analizy pracy instalacji. Wyznaczyć zasięgi stref ciśnienia w instalacji i obliczyć minimalne, dopuszczalne grubości ścianek rurociągu w poszczególnych strefach ciśnień. Ponadto należy zaprojektować następujące powierzchniowe urządzenia podsadzkowe:
Zbiornik materiałów podsadzkowych, Zbiornik wody podsadzkowej,
Zestawy i sita zmywcze,

(…)


340
10
160
0,0
27,8
56,1
160
11
250
0,0
0,0
87,6
250
Suma
3460
620,4
81,4
-
1212,5
3460,0
Całkowita różnica wysokości instalacji podsadzkowej H:
gdzie:
H = 620,4 - 81,4 = 538,9 [m]
Obliczenia parametrów podsadzania hydraulicznego
Metoda Adamka i Jariege'a
Uogólnione równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistych ma postać:
Równanie Bernoulliego punktu 0:
Równanie energii odniesionej do 1 m3 mieszaniny podsadzkowej dla punktu 0:
Warunki brzegowe dla punktu 0:
czyli:
Równanie Bernoulliego punktu 11:
Równanie energii odniesionej do 1 m3 mieszaniny podsadzkowej dla punktu 11:
Warunki brzegowe dla punktu 11:
gdzie:
lzj - długość zastępcza elementu deprymogenicznego
ostatecznie:
Z zasady zachowania energii wynika że E0 = E11 więc:
Jednostkowe rozporządzalne straty energetyczne przepływu mieszaniny…
… monitor.
Lej podsadzkowy to dolna część skrzyni podsadzkowej w kształcie stożka ściętego stanowiąca początek rurociągu podsadzkowego. Wlot do rury podsadzkowej powinien być zamykany za pomocą zasuwy.
Opis technologii podsadzania wyrobiska poeksploatacyjnego
Organizacja procesu podsadzania
Podsadzanie może być. wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników (posadzkarzy). Za bezpieczeństwo…
… uziarnienie materiału podsadzkowego Wskaźnik płynności ruchu mieszaniny podsadzkowej w instalacji:
Minimalna wartość wskaźnika dla piasku i mieszaniny skal płonnych wynosi:
M ≥ 1,2
Natężenie przepływu mieszaniny podsadzkowej w instalacji (wydajność rurociągu):
Wydajność podsadzania hydraulicznego:
gdzie:
ρ - wskaźnik efektywności podsadzania ρ = 0,839 (γm - γw)
γw - ciężar właściwy wody podsadzkowej [T/m3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz