Chinony

Elektrody - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

platynowej zanurzonej w roztworze chinhydronu, czyli równomolowym roztworze chinonu i hydrochinonu.Elektroda...

Źródła zanieczyszczeń żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

. merkapturowe(zaw. S) lub aktywacja metaboliczna do epoksydioli i chinonów o działaniu rakotwórczym -działanie...

Powstawanie substancji próchnicznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

pod wpływem enzymów - oksydaz fenolowych, w rezultacie czego z fenoli powstają chinony. 3. Chinony reagują...

Chloroplasty - wykład - Fotosynteza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

, lipidy oraz niewielkie ilości kwasów nukleinowych i chinonów. Często zawierają zapasy skrobi...

Lipidy i karotenoidy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1344

(C18-C20) zawierający grupę alkoholową i rozgałęzioną grupę aminową Chinony i fenole Chinony...