Cecha statystyczna - strona 3

Miary rozrzutu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

to różnica między największą i najmniejszą wartością cechy statystycznej w zbiorze (lub różnica...

Zagadnienia na egzamin.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Paweł Kobus
 • Statystyka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1771

pojęcie jednostki statystycznej. Podaj przykład. Wyjaśnij pojęcie cechy statystycznej. Podaj przykład...

Podstawowe pojęcia statystyki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Gerard Bartoń
 • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

, które nas szczególnie interesują). CECHA STATYSTYCZNA- nazywamy własność charakteryzującą obiekty (jednostki, osoby...

Statystyka - teoria

 • Statystyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2303

i zastosowanie) Ustalenie próby, cechy statystycznej, wariantu cechy. 1. wprowadzenie oznaczeń: xi - wariant...

Studia demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

. wahadłowe – powtarzające się codziennie np. : dojazd do pracy. STRUKTURA LUDNOŚCIOWA – zespól cech...

Statystyka wyklad 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

cech statystycznych Diagram korelacyjny - ocena wystąpienia współzależności, graficzne przedstawienie...

Szeregi statystyczne

 • Statystyka opisowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4669

. Sposób grupowania cech zależy od: rodzaju badania (przekrojowe, czasowe), rodzaju cechy statystycznej, sposobu...

Statystyka i demografia - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Mirosław Geise
 • Statystyka i demografia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5124

zbiorowości. Cecha statystyczna - właściwość, którą posiada lub nie dana jednostka statystyczna Podział cech...