Podstawowe pojęcia statystyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia statystyki - strona 1 Podstawowe pojęcia statystyki - strona 2

Fragment notatki:


PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI :
STATYSTYKA - nauka o metodach badania prawidłowości występujących w zjawiskach
masowych i opisuje te prawidłowości.
POPULACJA GENERALNA - nazywamy ogół (obiektów, przedmiotów, osobników), które mogą być poddane badaniom statystycznym.
POPULACJA STATYSTYCZNA - zbiór wszystkich jednostek, które można przebadać.
RODZAJE POPULACJI :
- SKOŃCZONE (RZECZEWISTE)- np. zbiór miast w Polsce, populacja rzek w Polsce.
- NIESKOŃCZONE (HIPOTETYCZNE)- np. ilość winniczków żyjących w Polsce.
ELEMENT POPULACJI - nazywamy jednostką statystyczną lub jednostką obserwacji.
JEDNOSTKA STATYSTYCZNA - poszczególny element wchodzący w skład badanej zbiorowości statystycznej. Jednostka: 1 rzeka, 1 człowiek, 1 ślimak, 1 państwo- jeżeli zbiór państw.
PRÓBA ( PRÓBKA )- część populacji poddana obserwacji.
- LOSOWA - nazywamy część populacji wybraną w sposób losowy, tzn. taki, że każdy element populacji ma jednakowe szanse dostania się do próby.
- CELOWA - część populacji wybrana według jakiegoś kryterium.
(zbiór jednostek, które nas szczególnie interesują).
CECHA STATYSTYCZNA - nazywamy własność charakteryzującą obiekty (jednostki,
osoby, przedmioty) wchodzące w skład populacji stanowiącą podstawę ich zróżnicowania.
RODZAJE CECH STATYSTYCZNYCH :
- CECHA MIERZALNA ( ILOŚCIOWA )- można określić natężenie cechy: zmierzyć,
zważyć- określić dokładną wartość.
· SKOKOWA - przyjmuje określoną (skończoną) liczbę wartości z przedziału (np. liczba
dzieci w rodzinie, 10 najlepszych sportowców w 2007r.).
∙ CIĄGŁA - przyjmuje wartości pewnego przedziału od a do b.
(może przyjąć każdą wartość z przedziału określoności, np. waga noworodków).
- CECHA NIEMIERZALNA ( JAKOŚCIOWA )- nie da się określić natężenia.
· WARIANTOWA - równorzędne kategorie (np. kolor oczu, rodzaj przemysłu).
(występują kategorie posiadające pseudowartość).
· STOPN IOWALNA - realizuje się w pewnej liczbie kategorii, ale kategorie można


(…)

…. waga noworodków).
- CECHA NIEMIERZALNA (JAKOŚCIOWA)- nie da się określić natężenia.
· WARIANTOWA- równorzędne kategorie (np. kolor oczu, rodzaj przemysłu).
(występują kategorie posiadające pseudowartość).
· STOPNIOWALNA- realizuje się w pewnej liczbie kategorii, ale kategorie można
pogrupować (np. bonitacja gleb- na klasy, twardość minerałów- skala
Mosha) = od najniższej do najwyższej.
(warianty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz