Matematyka i statystyka matematyczna

note /search

Grupowanie danych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

Uzupełnienie ostatniego wykładu ze statystyki. GRUPOWANIE DANYCH tj. tworzenie szeregów rozdzielczych punktowych lub przedziałowych (klasowych) Pierwszym etapem opracowania danych statystycznych w przypadku gdy liczba obserwacji ( tj. elementów w szeregu statystycznym szczegółowym) wynosi co naj...

Tabela funkcji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2282

Ogólna postać funkcji: y = f(x) x- dowolny argument funkcji; y- wartość funkcji; dziedzina funkcji jest to zbiór liczb, z którego można brać wartość x, aby obliczyć wartość funkcji; x 0 - ustalona wartość argumentu funkcji należąca do dziedziny; f(x 0 ) - wartość funkcji obliczona dla argumentu x...

Uzupełnienie wykładu 1 z Matematyki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Uzupełnienie I wykładu z Matematyki dla studentów studiów niestacjonarnych (materiał obowiązuje na pierwsze ćwiczenia z matematyki). Obliczanie wyznacznika metodą Laplace' a Wyznacznik macierzy kwadratowej stopnia większego niż 3 l...

Podstawowe pojęcia statystyki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI : STATYSTYKA - nauka o metodach badania prawidłowości występujących w zjawiskach masowych i opisuje te prawidłowości. POPULACJA GENERALNA - nazywamy ogół (obiektów, przedmiotów, osobników), które mogą być poddane badaniom statystycznym. POPULACJA STATYSTYCZNA - z...